Hoeveel kan ik als student bijverdienen?
Foto: Photo News
Als jobstudent heb ik tijdens de zomervakantie 1.700 euro verdiend. Sinds ik op kot zit, heb ik op onregelmatig basis ook een bijbaantje als jobstudent. In de periode oktober-december heb ik zo in totaal 1.240 euro verdiend. Voor die bedragen heb ik een fiche 281.10 ontvangen. Daardoor ben ik echter boven de vrijgestelde som van 2.610 euro geklommen. Ben ik nu nog ten laste van mijn ouders?

Geen paniek. U kunt wel degelijk nog fiscaal ten laste worden genomen door uw ouders. Een deel van wat u verdiende wordt immers vrijgesteld als bestaansmiddel, en moet niet in rekening worden gebracht voor de beoordeling of u nog ten laste kan zijn.

In uw geval zijn twee bedragen belangrijk: 3.140 euro, dat is het maximumbedrag aan nettobestaansmiddelen dat u in 2016 mocht genieten om fiscaal nog ten laste te kunnen zijn, en de al vermelde 2.610 euro, dat is het bedrag van het loon uit een studentenovereenkomst dat NIET wordt meegeteld als bestaansmiddel. Maken we de rekening, dan blijft u nog ruim onder de grens van 3.140 euro nettobestaansmiddelen. In alle scenario’s.

Indien beide inkomens (1.700 euro + 1.240 euro) als jobstudent werden verdiend met een studentenovereenkomst:
2.940 euro (totale verdienste) – 2.610 euro (vrijgesteld als bestaansmiddel) = 330 euro
330 euro verminderd met 440 euro* = 0 euro.
In dit geval heeft u voor de beoordeling of het grensbedrag van 3.140 euro overschreden is, fiscaal geen eigen bestaansmiddelen, en blijft u uiteraard ten laste van uw ouders.

Indien enkel het inkomen tijdens de zomervakantie werd verdiend met een studentenovereenkomst:
1.700 euro – 2.610 euro = 0 euro.
1.240 euro – 440 euro* = 800 euro nettobestaansmiddelen, waarmee u ruim onder het limietbedrag van 3;140 euro toegelaten bestaansmiddelen blijft. Ook in dit tweede scenario kunnen uw ouders u dus nog fiscaal ten laste nemen. 

Indien geen van beide inkomens werden verdiend met een studentenovereenkomst:
2.940 euro (totale verdienste) – 588 euro (20% kosten) = 2.352 euro nettobestaansmiddelen waarmee het limietbedrag van 3.140 euro evenmin is overschreden. Dus zelfs in dit derde scenario blijft u nog fiscaal ten laste. 

(*) in principe 20% kosten maar met een wettelijk minimum van 440 euro voor lonen.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig