‘Het kan niet dat kinderen bang worden gemaakt voor het hiernamaals, bang worden gemaakt voor God’, dat heeft Mohamed Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, gezegd in Terzake. De Brusselse GO!-scholen willen intussen zo snel mogelijk overleg met de Moslimexecutieve.

Tienduizenden moslimkinderen zijn bang om te leven, zei jihadexpert Montasser AlDe’emeh deze week in Knack. Ze denken dat Allah hen zal straffen. Belgische moslimjongeren krijgen verhalen te horen waar ze nachtmerries van krijgen. ‘Zo was er bijvoorbeeld een jongen die sprak over een engel die zijn schedel met een hamer zal bewerken of was er een andere die het had over hoe zijn beenderen in het graf zullen verpulverd worden.’

In een reportage van Terzake was woensdagavond onder meer te horen dat kinderen geconfronteerd worden met een gruwelijke vorm van de islam en dat sommigen geloven dat ze na hun dood zullen gemarteld worden in hun graf.’

‘Opgeklopte verhalen’

Mohamed Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, reageerde gisteren in Terzake op de bewuste reportage. ‘Het kan niet dat kinderen bang worden gemaakt voor het hiernamaals, bang worden gemaakt voor God. God is de barmhartige god: dat is in de drie monotheïstische godsdiensten het geval. Het is niet aan islamleerkrachten en ook niet aan imams om kinderen bang te maken. We moeten in onze klassen vrede verspreiden’, klonk het onder meer.

Achaibi erkent dat dergelijke verhalen de ronde doen. ‘Ze kaderen in een bepaald volksgeloof, in een bepaalde retoriek. Maar dat is niet de retoriek die we via de islamleerkrachten aan de kinderen willen overbrengen.’

Hij vindt dat de verhalen ook niet overroepen moeten worden. ‘Volgens onze inspecteurs wordt de zaak rond de verhalen opgeklopt’, aldus Achaibi, die er op wijst dat kinderen ook langs andere kanalen kunnen geconfronteerd worden met dergelijke verhalen. ‘Als Moslimexecutieve hebben wij geen controle over de Koranscholen.’

Overleg met scholengroep Brussel

Achaibi liet verder ook verstaan teleurgesteld te zijn in de uitspraken van Jacky Goris, algemeen directeur van de Scholengroep Brussel in de reportage van woensdag. Daarin had Goris gezegd dat de islambeleving de laatste jaren strikter verloopt.

‘Hij kent de Moslimexecutieve en zou perfect contact kunnen opnemen met ons en met de islaminspecteurs. Maar noch hij, noch de CLB’s hebben al contact met ons opgenomen met betrekking tot de verhalen die we nu te horen krijgen’, aldus Achaibi gisteren in Terzake.

Goris zelf liet vanmorgen weten dat er wel degelijk contact is met de Moslimexecutieve, maar dat de verhalen over martelingen in het graf zijn wel nieuw voor hem. ‘Directies noch leerkrachten, noch opvoeders noch CLB-medewerkers hebben dit ooit gemeld. Ook de leerkrachten islam niet, die nochtans het best geplaatst zijn om de denkwereld van leerlingen met een moslimachtergrond te kennen’, stelt Goris, die zo snel mogelijk wil samenzitten met de organisatie.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in