CD&V ziet totaal gebrek aan politieke wil bij Homans
Foto: BELGA

Liesbeth Homans moet opnieuw spitsroeden lopen in het Vlaams Parlement vanmiddag, ditmaal over haar diversiteitsbeleid bij de Vlaamse overheid. ‘Waarom neemt u geen structurele maatregelen? Wij zien een totaal gebrek aan politieke wil’, klonk het bij CD&V.

In de commissiezaal van het Vlaams Parlement zit in het publiek een opvallende toeschouwer: de ontslagen Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. Ze keek vanmiddag toe hoe haar opvolger ad interim Michiel Trippas het nieuwe gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 voorstelde.

Dat betoog begon met een voorstel van de diversiteitscijfers bij de Vlaamse overheid voor 2016.

Tekort aan topvrouwen

Twee pijnpunten vielen op: zo is het aantal vrouwen in topfuncties gedaald. 22,7 procent van de topfuncties zijn door vrouwen ingevuld, terwijl het streefcijfers voor 2020 40 procent bedraagt. 1,3 procent van de Vlaamse ambtenaren heeft een handicap, en ook dat cijfers staat nog ver van het doel voor 2020: drie procent.

Voor personen met een migratieachtergrond verloopt de evolutie positiever: 8,9 procent van de Vlaamse ambtenaren is van buitenlands afkomst. Dat moet in 2020 tien procent zijn. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wees als verklaring voor het dalend aantal vrouwen in topfuncties op de besparingen en bijhorende fusies binnen de ambtenarij. ‘Er zijn verschillende topfuncties verdwenen, concreet gaat het om vier vrouwen en vijf mannen.’

Trippas stelde nog tien actiepunten voor om de cijfers op te krikken: van eenvoudig taalgebruik voor de vacatures, aandacht voor beeldvorming, redelijke aanpassingen bij sollicitaties, tot aanwezigheid op jobbeurzen.

'Desnoods sancties'

Maar coalitiepartner CD&V was niet onder de indruk van het actieplan en de uitleg van de minister. ‘U wijst naar de besparingscontext om te verklaren waarom er minder vrouwen aan de top staan’, zei Sabine de Bethune, Vlaams parlementslid. ‘Dat wist u toch toen u de streefcijfers in 2014 van 30 naar 40 procent deed stijgen? Uw uitleg is teleurstellend. Wij begrijpen niet waarom u niet meer inzet op dwingende maatregelen, desnoods met sancties. Dat deel van uw beleid ontbreekt totaal. Het middenveld vraagt nochtans structurele maatregelen. Maar we zien bij u een totaal gebrek aan politieke wil, ik kan het niet anders benoemen.’

SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache vroeg de minister om met praktijktesten een effectiever antidiscriminatiebeleid te voeren, maar dat blokte Homans meteen af. ‘Wij geven als overheid al het goede voorbeeld, werken met valse cv’s bij praktijktesten vind ik geen goed idee.’

Homans merkte op dat de tien actiepunten niet het volledige diversiteitsplan omvat. ‘Dit zijn alleen de nieuwe acties.’ Maar Homans sloot bindende maatregelen meteen uit. ‘Dat is hetzelfde als discriminatie. Ook positieve discriminatie mag niet’, benadrukte de minister.

Praktijktesten

Kherbache vroeg de minister om met praktijktesten een effectiever antidiscriminatiebeleid te voeren, maar dat blokte Homans meteen af. ‘Wij geven als overheid al het goede voorbeeld, werken met valse cv’s bij praktijktesten vind ik geen goed idee. Ik ben tegen praktijktesten, tegen, tegen, tegen.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig