Rik Torfs: ‘Jos Vaesen heeft niets onoorbaars gedaan’
Foto: Jimmy Kets

In een reactie op de klacht die de Leuvense kandidaat-rector Luc Sels heeft ingediend bij de Kiescommissie, laat zijn opponent en huidig rector Rik Torfs weten dat Jos Vaesen hem verzekerd heeft dat er ‘niets onoorbaars gebeurd is’. Torfs betreurt dat de klacht aan de media werd gemeld en roept op om de sereniteit in de kiescampagne te bewaren.

Aanleiding van de klacht is een mail die Jos Vaesen, directeur-generaal van de rectorale diensten, verstuurde aan vicerector Wim Robberecht met een lijst van negentien professoren die in het buitenland verblijven wanneer gestemd moet worden op een nieuwe rector. Vaesen roept daarin op om ‘aan wie betrouwbaar is’ een volmacht te vragen.

In de klacht van Sels is sprake van het misbruik van ‘confidentiële gegevens uit het personeelsdossier. Sels stelt ook gechoqueerd te zijn door het gebruik van het woord ‘betrouwbaar’ alsof wie op hem stemt dat niet zou zijn.

‘Jos Vaesen is zeer ontdaan door de beschuldiging van Sels en heeft mij verzekerd dat hij geen personeelsgegevens of andere informatie eigen aan de universiteit gebruikt heeft om die lijst van negentien professoren samen te stellen. Die informatie kan je overigens makkelijk bekomen door even rond te bellen. Daar is op zich niets onoorbaars aan. Vaesen betreurt zelf voorts de ongelukkige formulering, maar er is een verschil tussen dat en iets doen dat ongeoorloofd is’, reageert Rik Torfs.

Torfs wil verder geen polemiek opstarten over deze klacht en roept op om in deze campagne de sereniteit te bewaren. ‘Ik betreur dat een klacht die bedoeld is voor de kiescommissie aan de media wordt gemeld. Deze verkiezingen moeten een gebeuren zijn van de KU Leuven waarin we op elk moment onze rust en waardigheid behouden’, aldus Torfs.

De Kiescommissie beraadt zich maandag over de klacht van Sels. Ook commissievoorzitter Herman Daems meldt overigens dat er voor zover hij kan oordelen ‘geen onoorbaar gebruik geweest is van gegevens’.