Vandeurzen richt agentschap voor kinderbijslag op
Jo Vandeurzen Foto: BELGA

De Vlaamse regering zet een nieuwe stap in de uitvoering van de vernieuwde kinderbijslag. Het Vlaams agentschap voor de uitbetaling van de kinderbijslag is opgericht. Behalve het agentschap, zullen ook vier private fondsen de kinderbijslag vanaf 2019 aan de gezinnen betalen.

De uitbetaling van de kinderbijslag was een heikel punt in de grote vernieuwing van het systeem. N-VA wou niet dat de private fondsen die nu de uitbetaling regelen dat zouden blijven doen. Het middenveld is immers niet de grootste vriend van de Vlaams-nationalisten. De uitbetaling moest dus een taak worden van de overheid. CD&V en ook Open VLD liet het liever bij het oude.

Het compromis bestond erin dat voorlopig de uitbetaling aan één Vlaams agentschap én vier private fondsen wordt toevertrouwd. Dat agentschap is nu klaar voor de start in 2019. De bedoeling is dat het agentschap de uitbetaling van het kindergeld zo automatisch mogelijk zal doen verlopen. ‘Daarmee brengen we de kinderbijslag dichter bij de burger’, zegt bevoegd minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).