Akkoord over fusie Eandis en Infrax
Foto: Photo News

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de fusie van Eandis en Infrax. Het energienet gaat niet naar de beurs, wel komt er een hernieuwbare energieholding, samengesteld uit een reeks intercommunales, waarin burgers kunnen participeren.

Vlaanderen telt op dit moment elf distributienetbeheerders die de elektriciteits- en aardgasnetwerken uitbaten en openbare dienstverplichtingen vervullen (premies uitkeren, optreden als sociale leverancier, enzovoort). De twee overkoepelende werkmaatschappijen Eandis en Infrax hebben respectievelijk zeven en vier Vlaamse distributienetbeheerders onder hun hoede. 

Begin vorige maand kondigden voorzitters Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) al aan dat de twee Vlaamse ­intergemeentelijke bedrijven die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden, samengevoegd zouden worden. Volgens Buyse en Dries zou de samenvoeging jaarlijks minstens 100 miljoen euro aan kosten­besparingen opleveren en kan de stroomfactuur op die manier met minstens drie procent dalen.

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein was een fusie genegen. Tommelein wilde private investeerders bovendien de kans geven om mee aandeelhouder te worden via een beursgang. Maar die komt er niet. Volgens Tommelein was het moment niet geschikt. Wel worden een reeks financieringsintercommunales gefusioneerd in een 'hernieuwbare energieholding' die wel naar de beurs gaat.

Doel van de fusie is om er voor te zorgen dat er op Vlaams niveau nog maar één werkmaatschappij met duidelijk afgelijnde taken overblijft De belangrijkste opdracht is uiteraard het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast is de maatschappij ook bevoegd voor energiepremies, de aanmelding van wie zelf energie opwekt, de energiemeters en het databeheer.

‘Al de rest, zoals de installatie van laadpalen of de verkoop van extra opties bij digitale meters, moet worden overgelaten aan de privé’, zegt Tommelein.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in