In een tiental straten in Aalst walmt al enkele dagen een uiterst bizarre stank, die uit de rioleringen lijkt te komen. De geurhinder is wellicht het gevolg van een onnatuurlijke vervuiling. Dat blijkt uit de concentraties aan koolwaterstoffen die zijn gemeten. Het Oost-Vlaamse parket is ingeschakeld.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) meldde vanochtend nog dat de geur zich na de spoeling gewoon leek te verplaatsen. Eerst was er sprake van een gasgeur, maar noch de brandweer, noch netbeheerder Eandis konden een gaslek vinden. De veiligheidscel van de stad Aalst schakelde daarom verschillende instanties in om lucht-, bodem-, en waterstalen te onderzoeken. 

De analyses van de stalen wijzen op een lozing, meldt het stadsbestuur. 'Er werden zowel lucht-, water- als bodemanalyses uitgevoerd, waarbij in een eerste fase 170 stoffen werden getest. De concentraties aan koolwaterstoffen duiden op een onnatuurlijke vervuiling. Het buurtonderzoek van de lokale politie Aalst heeft voorlopig nog geen resultaten opgeleverd. Burgemeester Christoph D'Haese bracht het parket persoonlijk op de hoogte en drong aan op een intensief onderzoek', meldt het stadsbestuur.

Stank kan nog toenemen

Het is nog niet duidelijk waar de lozing plaatsvond en of het accidenteel of kwaadwillig gebeurde. 'Er wordt primordiaal ingezet om de bron van de hinder te achterhalen. De brandweer en de civiele bescherming blijven het rioolstelsel spoelen en ventileren. Dat neemt tijd in beslag, want het gaat om 70 kilometer, een tiende van het totale rioolstelsel. De stad vraagt aan het gespecialiseerde labo om nog extra stalen te nemen en te onderzoeken', zegt het Aalsterse stadsbestuur.

Er is geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid of ontploffingsgevaar. 'De verhoogde concentraties aan koolwaterstoffen zijn niet acuut verontrustend voor de volksgezondheid. Dit weekend stijgen de temperaturen, waardoor de geur sterker kan worden waargenomen. Wie een vreemde geur opmerkt in zijn woning, zet het best ramen open om zo goed mogelijk te verluchten.'

Spoeling

De brandweer van Aalst spoelde de riolen de afgelopen dagen en ook vrijdag wordt die klus verder gezet. Ondertussen neemt het aantal meldingen volgens het stadsbestuur ook af.

Ook Eandis, Aquafin en de Civiele Bescherming zijn op zoek naar de oorzaak. Een buurtonderzoek naar een illegale lozing in de wijk Overhammekouter leverde niets op, aldus nog het stadsbestuur, maar het onderzoek wordt verder gezet.

Sifons spoelen en ruimte ventileren

Aan bewoners die geurhinder waarnemen in hun woning wordt aangeraden om watersloten ('sifons') door te spoelen met water en de ruimte te ventileren.

Burgemeester D’Haese benadrukte nog dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. ‘Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek heeft de luchtkwaliteit getest en heeft alvast geen afwijkende waarden vastgesteld.'