Ontdek de verborgen signaalsterktemeter op je iPhone
Foto: mvdv
De vijf bolletjes bovenaan je iPhone-scherm geven het bereik van het mobiele netwerk weer, maar heel nauwkeurig is die indicatie niet. Met een speciale code maak je de werkelijke signaalsterkte zichtbaar.

Vanaf iOS 4.1 beschikt elke iPhone over een zogeheten Field Test-modus, een gespecialiseerde tool om de veldsterkte van het mobiele netwerk te meten. De functie zit behoorlijk goed verborgen. Je moet de Telefoon-app openen en vervolgens naar het nummer *3001#12345#* bellen - druk na het laatste sterretje dus op de groene knop. Als je dat gedaan hebt, bevindt je iPhone zich in de Field Test-modus.

Links bovenaan zie je dat de bolletjes veranderd zijn in een getal. Dit is de werkelijke signaalsterkte, uitgedrukt in -dBm. Hoe hoger de waarde, hoe meer bereik je hebt. De omrekening ziet er als volgt uit:

  • 5 bolletjes = -75 dBm of hoger
  • 4 bolletjes = -87 tot -76 dBm
  • 3 bolletjes = -98 tot -87 dBm
  • 2 bolletjes = -107 tot -98 dBm
  • 1 bolletje = -121 tot -107 dBm

Om de Field Test-modus te verlaten druk je gewoon op de ronde thuisknop. Bovenaan verschijnen dan opnieuw de vijf vertrouwde bolletjes. Je iPhone kan de signaalsterkte in -dBm desgewenst ook permanent weergeven. Dat doe je door in Field Test-modus de aan/uit-knop van de iPhone ingedrukt te houden totdat het schuifbalkje verschijnt en vervolgens een seconde of vijf op de thuisknop te drukken. Je keert dan terug naar het thuisscherm, waar de signaalsterkte opnieuw als een cijfer wordt getoond.

Wil je daarna toch terug naar de bolletjes, activeer dan de Field Test-modus en tap links bovenaan één keer op het cijfer.