Bijlessen en halalmaaltijden moeten allochtonen naar universiteit lokken
universiteit Antwerpen Foto: dba
De universiteiten van Antwerpen en Leuven plannen extra inspanningen om jongeren met een migratie­achtergrond in hun aula’s te krijgen.

Jongeren van vreemde origine aan de unief zijn sterk ondervertegenwoordigd. Aan de KU Leuven gaat het om 11,2 procent, aan de UGent om 14,4 procent en in Antwerpen om slechts 9 procent. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 18-19 jaar is bijna 25 procent van de Vlaamse jongeren eerste of tweede generatie allochtoon, met roots in Europa of daarbuiten.

Omzichtigheid met de cijfers is wel geboden. In Gent bijvoorbeeld zijn heel wat West-Europese studenten meegeteld, terwijl dat in Antwerpen niet het geval is.

Toch zijn de rectoren van de drie universiteiten het erover eens: de aula’s zijn te wit. Daarom is diversiteit één van de speerpunten in de kersverse beleidsnota van de Antwerpse rector Herman Van Goethem. ‘Antwerpen is bij uitstek een multiculturele stad’, zegt hij. ‘Maar dat zie je niet weerspiegeld in onze auditoria.’

De uniefs doen nochtans al veel om jongeren met een migratieachtergrond aan boord te krijgen én te houden. Ze gebruiken mentoren die allochtone medestudenten begeleiden of ze zetten rolmodellen in die naar de middelbare scholen trekken. 

In Antwerpen wil rector Van Goethem meer studenten vrijwillige bijles laten geven aan middelbare scholieren, in knelpuntvakken als wiskunde en Frans. ‘Meteen een cruciale eerste kennismaking met het hoger onderwijs’, zegt hij. ‘Jongeren met een migratieachtergrond beseffen vaak niet dat de universiteit of hogeschool ook voor hen een optie is. Omdat er thuis niet over gesproken wordt of omdat hun vrienden er een aversie van hebben. Terwijl er zo veel talent verloren gaat.’

Hij plant een analyse van alle middelbare scholen in de regio om na te gaan hoe het nu gesteld is met de instroom. ‘Waar we potentieel missen moeten we bijkomend investeren in infosessies’, zegt hij. ‘En als ze eenmaal op onze universiteit zijn, moeten die jongeren zich ook thuisvoelen. Door hen te stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven, bijvoorbeeld, of door halalmaaltijden aan te bieden in onze studentenrestaurants.’

Volgens Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, is het probleem nog acuter in de opleiding geneeskunde. ‘We werken daarom aan een nieuwe maatregel om vanuit de faculteit mensen naar het vijfde en zesde middelbaar te sturen. We willen die jongeren voorbereiden op het toelatingsexamen. Want eenmaal ze daaraan hebben deelgenomen en ze slagen niet, kunnen we niets meer doen.’