Topman zorgsector eist nieuwe staatshervorming om ‘Tsunami van vergrijzing’ op te vangen
Erwin Devriendt Foto: Geert Van de Velde

Erwin Devriendt, de topman van Solidariteit voor het Gezin trekt aan de alarmbel. De staatsstructuur is volgens hem niet klaar om de zorgsector de omslag te laten maken naar meer thuiszorg, minder bejaardentehuizen en minder ziekenhuizen.

Dat zegt hij in een gesprek met Het Nieuwsblad op Zondag. ‘Er moet een einde gemaakt worden aan de opsplitsing van de zorg tussen federale en Vlaamse overheid. We werken nu naast elkaar.’

Devriendt staat als afgevaardigd bestuurder aan het hoofd van Solidariteit voor het Gezin, de vzw met 5.800 personeelsleden en 1.500 vrijwilligers die 40 jaar geleden door zijn moeder Edith Devriendt-Van Cauwenberge vanuit de liberale zuil werd opgericht. Devriendt heeft in zijn sector de voorbije decennia al heel wat zien bewegen, maar de verandering die drie jaar geleden werd doorgedrukt, ligt hem zwaar op de maag. Omdat het volgens hem half werk is.

Want delen van de gezondheidszorg werden naar Vlaanderen overgeheveld, terwijl andere federaal bleven. Meest duidelijke pijnpunt: de opdeling tussen thuiszorg en thuisverpleging. De federale thuisverplegers verzorgen mensen medisch en worden door de Belgische overheid betaald. De Vlaamse thuiszorgers draaien dan weer op Vlaams geld om vaak dezelfde mensen thuis bij te staan met hun was en plas.

‘Dat zijn twee compleet andere systemen’, zucht Devriendt. ‘Zo werken we helemaal naast elkaar, terwijl er met samenwerking een enorme winst valt te boeken.’ Winst waar de patiënt of bejaarde beter van wordt, want volgens Devriendt zouden bejaarden gemiddeld maar liefst een jaar langer thuis kunnen blijven wonen. ‘Als we dat overal zouden kunnen invoeren, zouden we de tsunami aan vergrijzing in bejaardentehuizen veel beter kunnen opvangen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig