Daarom betaalde Telenet zo weinig belastingen
Foto: BELGA

Telenet kon jarenlang zijn belastingen optimaliseren via fiscale verliezen en hoge schulden. Maar ook Proximus wist zijn belastingfactuur te matigen.

Telenet heeft gouden belastingjaren achter de rug. Over de afgelopen vijf jaar betaalde Telenet in totaal 177 miljoen euro belasting. Het gaat om de effectief betaalde cashbelasting. Die wijkt soms af van wat in de winst- en verliesrekening gepubliceerd wordt.

De 177 miljoen over vijf jaar is evenveel als Proximus in één jaar betaalde. Maar voor u denkt dat Proximus de overheid cadeaus doet: Proximus is niet alleen groter dan Telenet, het maakte duchtig gebruik van de notionele-intrestaftrek om de vennootschapsbelasting te drukken.

Telenet weet de belastbare winst te drukken via agressieve schuldfinanciering. Telenet had op balansdatum bijna 5 miljard euro schulden. De rente die het betaalt op die schulden, is fiscaal aftrekbaar. Dat levert Telenet honderden miljoenen aan aftrekbare intrestlasten op. De jaarrekening van Telenet van afgelopen jaar vermeldt ‘netto financieringskosten van 370 miljoen euro’.

Door die fiscaal aftrekbare schulden gaapt er een flinke kloof tussen de gewone bedrijfswinst en de belastbare winst. De bedrijfswinst lag de afgelopen twee jaar bij Telenet op om en nabij het half miljard. Door de vele aftrekken werd de belastbare winst flink gedrukt, waardoor Telenet in zijn jaarverslag kan schrijven dat het een effectieve belastingvoet kende van 50,85%.

De nominale bedragen vertellen een ander verhaal. Dat Telenet gouden belastingjaren achter de rug heeft, heeft ook te maken met de fiscaal aftrekbare verliezen die het jarenlang wist mee te slepen. Telenet was niet van meet af aan een succesverhaal en heeft lang moeilijke jaren gekend met verschillende aandeelhouderswissels. Maar die voorraad aan fiscaal aftrekbare verliezen is intussen opgebruikt.

Trouw Proximus-dividend

Het financieringsmodel van Proximus wijkt grondig af van dat van Telenet. Proximus doet maar beperkt een beroep op schuldfinanciering en keert trouw een dividend uit. Telenet maximaliseert zijn schulden en betaalt dividenden in functie van de balans. Soms heel veel, soms niets. In 2013 probeerde de Amerikaanse eigenaar van Telenet het bedrijf goedkoop van de beurs te halen, maar dat mislukte door het verzet van aandeelhouders, aangevuurd door onafhankelijk voorzitter Frank Donck.