Borsus wil glyfosaat uit verkoop halen

Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zal binnenkort een besluit voorleggen dat naast het gebruik ook de verkoop van glyfosaat en andere herbiciden verbiedt voor particulieren. Dat heeft hij aangekondigd in de Kamer.

De Vlaamse regering besliste woensdag om het particulier gebruik van glyfosaat (dat onder meer in de onkruidverdelger Roundup zit) te verbieden, tot er wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gezondheidsrisico’s.

Zo ontstond wel de bizarre situatie dat het gebruik van glyfosaat verboden wordt, maar de verkoop van het product niet, omdat dat door de federale overheid beslist moet worden.

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) heeft echter een besluit klaar dat het op de markt brengen, en dus het gebruik van herbiciden, bestemd voor particulieren verbiedt (met uitzondering van biopesticiden en basisstoffen zoals azijn).

Ook de verkoop van zogenaamde CMR2-producten (herbiciden, insecticiden en fungiciden die erkend zijn als ‘verdacht carcinogene, mutagene en reprotoxische effecten te hebben’) wordt verboden.

'Die overkoepelende benaming slaat op de actieve stoffen in producten waarvan niet bewezen is dat ze kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn, maar dat mogelijks zijn. Daarom hebben ze classificatie 2 gekregen. CMR1-producten zijn reeds verboden', verduidelijkt Phytofar, de Belgische Associatie van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Concreet betreft het een 25tal producten van de ongeveer 400 die op de markt te vinden zijn.

‘Deze twee productgroepen zullen niet meer verkocht of gebruikt kunnen worden in het kader van een niet-professioneel gebruik’, zei de minister donderdag in de Kamer.

Borsus benadrukte dat het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden - opgesteld in samenwerking met de deelstaten - net werd afgesloten, maar er ‘andere maatregelen zullen worden genomen in het kader van dit plan over het professionele gebruik’. Negentig procent van al het verkochte glyfosaat wordt gebruikt door de landbouw.

Belangenconflict onderzoeken

Wat betreft het mogelijke belangenconflict met Monsanto dat deze week werd onthuld, heeft de minister onmiddellijk aan zijn administratie gevraagd om de impact van de mogelijke verzwijging van studies uit te pluizen ‘en na te gaan of de aan- of afwezigheid van andere gelijkaardige studies de mening over de kwestie zouden kunnen wijzigen’.

Daarnaast moet ook het nodige worden gedaan ‘opdat op Europees niveau de impact van deze onthullingen op de analyses van de Europese Unie wordt geëvalueerd’. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik waakzaam zou blijven en dat het voorzorgsbeginsel nauwgezet moest worden toegepast. Dat is wat ik vandaag doe’, aldus Borsus.