Schauvliege wil glyfosaat tijdelijk verbieden voor particulieren
Joke Schauvliege Foto: photo news
Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege grijpt in na de onthullingen in de Monsanto Papers over manipulatie van het onderzoek naar de mogelijk kankerverwekkende stof glyfosaat door het bedrijf. Ze wil een tijdelijke verbod op het gebruik van gyfosaat voor particulieren.

Uit honderden pagina's aan interne mails van Monsanto waarover De Standaard bericht, blijkt dat het bedrijf er altijd alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat zijn onkruidverdelger Roundup kankerverwekkend genoemd zou worden, wat een verbod tot gevolg zou hebben. Zo moesten wetenschappers het hoofdbestanddeeld van Roundup, glyfosaat, verderdigen in de papers van het bedrijf.

Ook Bruno Tobback (SP.A) vroeg vandaag in het Vlaams parlement om een verbod op producten die glyfosaat bevatten. Eerder had toxicoloog Jan Tytgat in De Standaard al opgeroepen tot een verbod. 'We kunnen niet meer vertrouwen op de studies die Monsanto heeft ingediend. Tot bewezen is dat glyfosaat niet schadelijk is, moeten we grootschalig gebruik verbieden.'

'Voor particulieren lijkt het mij zinvol om in het kader van het voorzorgsprincipe minstens tijdelijk maatregelen uit te vaardigen', antwoordde minister Hilde Crevits, die antwoordde in naam van haar collega Schauvliege, die op dit moment op een Milieuministerraad in Malta zit.

Schauvliege bereidt een besluit voor om alle gebruik van glyfosaat door particulieren te verbieden tot er wetenschappelijke opheldering komt over de gezondheidsrisico's. 'Professionelen (landbouwers, red.) zijn beter vertrouwd met de risico's van dergelijke middelen. Particulieren die dat slechts sporadisch gebruiken niet. Hen willen we beschermen tegen verkeerdelijk gebruik', klinkt het op het kabinet van de minister.

Het besluit moet nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, maar die lijkt Schauvliege te zullen volgen.