Nog nooit zo veel geld voor sociale woningen
Foto: belgaimage

Met een investeringsbudget van 866 miljoen euro in nieuwbouw of renovatie van sociale woningen was 2016 een recordjaar voor Vlaanderen. Het gaat om 4.176 extra woningen en 4.259 renovaties, schrijft Gazet van Antwerpen op basis van cijfers van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

‘Er wordt fors geïnvesteerd in het bijbouwen van sociale woningen’, zegt Homans. ‘Met dit ritme en bijbehorende recordbedragen zitten we momenteel al voor op het groeipad naar 2025 zoals uitgetekend in het grond- en pandendecreet. Sinds 2009 creëerden we 28.705 bijkomende sociale woningen.’

De nadruk lag ook op renovaties van sociale woningen. Dit is niet onbelangrijk voor de sociale huurders. ‘Te veel sociale huurders betalen meer aan hun energiefactuur dan aan hun werkelijke huur’, zegt Homans.

Ook het verhogen van de toegankelijkheid is een belangrijk element, zowel bij de nieuwbouw als bij de renovatie. Dit moet er niet alleen voor zorgen dat mensen langer in hun woning kunnen blijven, maar ook dat sociale woningen toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wachtlijsten

Maar de investeringen in sociale woningbouw zorgt niet voor kortere wachtlijsten, zegt de de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Door de instroom van vluchtelingen, de economische crisis en de toename van eenoudergezinnen wordt immers ook de doelgroep elk jaar groter.

'Om de wachtlijsten significant te laten dalen zou het aantal woningen moeten verdubbelen', zegt directeur Björn Mallants. 'Vergeet niet dat Vlaanderen slechts 6 procent sociale woningen telt, tegenover 15 tot 30 procent in de buurlanden. Dat komt omdat de regeringen steeds hebben ingezet op het verwerven van een eigen woning, terwijl nu blijkt dat een deel van de bevolking dat nooit zal kunnen.'