Niveau Frans ondermaats in lager onderwijs
Foto: rr

De Vlaamse onderwijsinspectie heeft dinsdag haar jaarlijks rapport voorgesteld. Voor het eerst werd daarin gekeken naar de kwaliteit van de Franse lessen in de derde graad van het gewoon basisonderwijs. Daar blijkt heel wat ruimte voor verbetering.

Globaal krijgt 50 procent van de doorgelichte scholen een gunstig advies van de Vlaamse onderwijsinspectie. 46 procent krijgt een ‘beperkt gunstig advies’ en 4 procent kreeg een negatieve beoordeling. Op zich is dat niet erg verschillend in vergelijking met voorgaande jaren, met uitzondering van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, waar de kwaliteit van de basisvorming er merkbaar op vooruitgaat.

Eén van de thematische onderzoeken in dit rapport focuste zich specifiek op het Frans in de derde graad van het gewoon basisonderwijs. En blijkbaar pakt men het aanleren van grammatica en woordenschat in ongeveer de helft van de onderzochte scholen niet zo goed. In 56 procent ligt het accent onvoldoende op mondelinge vaardigheden. Nochtans staan net die vaardigheden centraal in de nieuwe eindtermen.

Daarnaast bleek woordenschat en grammatica bij 49 procent van de onderzochte scholen een doel op zich, terwijl dat eerder de verantwoordelijkheid is van het secundair onderwijs. De inspectie adviseert dan ook dat basis- en secundair onderwijs beter gaan samenwerken en de verwachtingen correct op elkaar afstemmen.

Weinig spreekdurf

Maar de grootste verrassing voor de inspecteurs was misschien wel dat leraren zich onvoldoende bewust zijn van hun rol als ‘taalmodel’. Het ontbreekt hen in een derde van de bezochte scholen aan voldoende taalbagage, voldoende spreekdurf en een goede Franse uitspraak. Daardoor leren leerlingen onder meer verkeerd articuleren en intoneren. Tegelijk vormt het voor leraren een uitdaging om fouten bij leerlingen niet voortdurend vormelijk te corrigeren. ‘Dat is immers weinig bevorderlijk voor de spreekdurf en voor de communicatieve taalverwerving’, klinkt het.

Heel wat alarmbelletjes die afgaan, dus. Daarom raadt de onderwijsinspectie Hogescholen onder meer aan in te zetten op nascholingsinitiatieven en vormingen, en de opleidingen beter af te stemmen op de eindtermen van het basisonderwijs. Aan de scholen zelf wordt aangeraden om betere structuren en expertise-uitwisseling te voorzien, en om de interne kwaliteitszorg voor het leergebied Frans te versterken. Leerkrachten zelf zouden volgens de inspectie tot slot de kansen beter kunnen benutten om de eigen taalvaardigheid en deskundigheid voor het leergebied Frans te verhogen.