Europese socialisten willen onderzoekscommissie naar Monsanto
Foto: BELGA

De Europese sociaal-democraten vragen de oprichting van een onderzoekscommissie naar het vervalsen van onderzoeksresultaten door chemiereus Monsanto. ‘Het is nu duidelijk dat Monsanto wetenschappelijk onderzoek naar onder meer glyfosaat vervalst en gemanipuleerd heeft en daarmee de volksgezondheid ernstig in gevaar heeft gebracht,’ zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt.

‘Het nieuws over het gemanipuleerde onderzoek van Monsanto over Roundup, lijkt op wat we met Dieselgate hebben meegemaakt,’ zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. ‘Multinationals sjoemelen en manipuleren ten koste van de gezondheid van de bevolking. Winstbejag is de enige doelstelling én overheidsregulatoren doen onvoldoende om dit soort manipulatie te kunnen ontmaskeren.’

Onderzoekscommissie

De Europese sociaal-democraten hebben daarom vorige vrijdag aangekondigd dat ze in de commissie Landbouw van volgende week de oprichting van een onderzoekscommissie willen aankaarten. ‘Toen op 13 maart in de Verenigde Staten de zogenaamde Monsanto-papers aan het licht kwamen, werd op initiatief van de sociaal-democratische fractie een brief gestuurd naar Jean-Claude Juncker, mede ondertekend door 29 Europese parlementsleden, met de vraag om Glyfosaat te verbieden in de hele Unie. Ook stellen we de oprichting van een onderzoekscommissie voor, die moet nagaan welke rol privaat gefinancierd onderzoek speelt bij de toelating van bestrijdingsmiddelen op de Europese markt,’ zegt Van Brempt.

‘Het is zorgwekkend dat overheidsregulatoren zich voor het toekennen over verlengen van licenties van bestrijdingsmiddelen baseren op door de industrie gesponsord onderzoek. In het geval van herbiciden en pesticiden zou het toelatingsbeleid gebaseerd moeten zijn op onderzoek dat besteld werd door de overheid en niet op onderzoek dat privaat gefinancierd werd,’ vindt Van Brempt.

Greenpeace is een Europees burgerinitiatief gestart met het oog op een verbod van glyfosaat. Inmiddels hebben een half miljoen Europeanen het burgerinitiatief al getekend.