‘Uniformiteit is goed, inzetten op handhaving is beter’
Foto: rr

Dat het Hof van Cassatie vindt dat bij snelheidsovertredingen uitgegaan moet worden van gecorrigeerde snelheden, lijkt in de praktijk weinig impact te zullen hebben. ‘Er moet werk gemaakt worden van controle en handhaving’, klinken de reacties in koor.

Het Hof van Cassatie is van oordeel dat politierechters bij snelheidsovertredingen voortaan moéten uitgaan van de gecorrigeerde snelheid. Strengere rechters kozen er in het verleden al eens voor om de effectief gemeten snelheid te hanteren in hun rechtspraak, maar Cassatie vindt dat niet kunnen. De uitspraak mag dan wel niet bindend zijn, een zekere symbolische waarde heeft ze zeker.

Eén van die zogenaamd strenge rechters, is de Dendermondse politierechter Peter D’Hondt. Hij wijst er evenwel op dat de uitspraak slechts op een erg select aantal snelheidsovertredingen van toepassing is - bijvoorbeeld al niet op snelwegen. Volgens D’Hondt zal de impact van deze uitspraak dus niet erg groot zijn.

Controle en handhaving

Volgens D’Hondt is het veel nuttiger om werk te maken van doorgedreven snelheidshandhaving. Toen daar met het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan van 2003 expliciet op ingezet werd, zag je meteen een flinke impact.

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder bij Ouders van Verongelukte Kinderen, deelt die conclusie. ‘De enige manier om iets aan de gesel van de overdreven snelheid te doen, is door controle en handhaving. Die is erg zwak in België.’

Van Wonterghem snapt bovendien ook niet waarom mensen überhaupt te snel rijden. ‘Het brengt nauwelijks op, dat is wetenschappelijk aangetoond. En dat terwijl een verschil in snelheid wel een enorme impact heeft als het misloopt.’ Toch wil Van Wonterghem het Hof van Cassatie niet bekritiseren. ‘Orde op zaken stellen, is altijd goed. Uniformiteit creëert rechtszekerheid.’

Geen vrijgeleide

Mobiliteitsorganisatie Touring zou het alleszins ook een goede zaak vinden als politierechters nu uniform zouden gaan oordelen. ‘Dat maakt de onevenredigheden van het verleden, verleden tijd’, zegt woordvoerder Danny Smagghe. ‘De boodschap mag natuurlijk geen vrijgeleide zijn voor bestuurders om roekelozer te gaan rijden.’

Over de toegepaste correctie zelf is Smagghe stelliger. ‘Die mag gerust weg van ons. Maar dan moeten de meettoestellen natuurlijk eerst geperfectioneerd worden.’