Nu Tax-on-web operationeel is, kan u beginnen nadenken over uw belastingaangifte van dit jaar. U heeft nog ruim de tijd om die aangifte effectief in te vullen, maar hier volgen alvast tien tips en weetjes om dat correct te doen.

1. Hoeveel tijd heb ik om mijn aangifte in te dienen?

Als u gebruikmaakt van Tax-on-web, krijgt u tot 13 juli de tijd om uw aangifte digitaal te versturen. Tax-on-web is vanaf vandaag operationeel voor de aangifte 2017.

Wie geen digitale aangifte doet en zweert bij een papieren belastingformulier, heeft de tijd tot 29 juni. Dat is twee weken minder dan bij de digitale aanpak.

Ook wie zijn vooraf ingevulde (vereenvoudigde) aangifte op papier wil corrigeren, moet die op de post doen voor 29 juni. Wie zo’n wijziging digitaal doorstuurt, heeft de tijd tot 13 juli.

2. Wat als ik een beroep doe op een mandataris?

Belastingplichtigen die voor hun aangifte een beroep doen op een mandataris (zoals een boekhouder of een accountant) krijgen veel langer respijt. Voor hen ligt de deadline pas op 26 oktober. Ze moeten dan wel Tax-on-web gebruiken.

3. Waarom kies ik best voor Tax-on-web?

Naast het tijdvoordeel maakt de fiscus het u gemakkelijk door een (groot) deel van uw aangifte reeds vooraf in te vullen. Zo kent de fiscus bijvoorbeeld uw inkomsten als loontrekkende. Die moet u dan zelf niet meer opzoeken en invullen – al is het natuurlijk altijd best om het ingevulde bedrag te vergelijken met uw loonfiche. Volgens Financiën gebruikt een derde alleen maar die vooraf ingevulde data, zonder nog wijzigingen aan te brengen of er gegevens aan toe te voegen.

De module van Tax-on-web toont u automatisch alle codes die u vorig jaar heeft ingevuld en maakt u ook meteen attent op fouten, zoals het vergeten aankruisen of invullen van een verplichte code. Bovendien kan u uw aangifte achteraf nog altijd raadplegen en zelfs één keer corrigeren.

Nog een voordeel: uw digitale aangifte wordt sneller verwerkt dan een papieren formulier en u krijgt dus ook sneller uw eindafrekening toegestuurd.

4. Welke nieuwigheden zijn er op Tax-on-web?

De aparte online onthaalpagina van Tax-on-web verdwijnt. Wie naar Tax-on-web surft komt terecht op het digitale platform van de overheidsdienst Financiën (www.myminfin.be) waar ook uw persoonlijk fiscaal dossier gearchiveerd staat. Van daaruit kan u de aangifte invullen zonder nog van scherm te moeten wisselen.

5. Wie krijgt een vereenvoudigde (vooraf ingevulde) belastingbrief?

Het gaat om een hele grote groep belastingplichtigen, zo 2,2 miljoen. De meesten van hen zijn gepensioneerden en uitkeringstrekkers, van wie de fiscus eigenlijk alle inkomsten kent en die zelf in de voorbije jaren weinig of geen uitgavenposten in rekening hebben gebracht. Of om (meerderjarige) jobstudenten, die maar een beperkt inkomen hebben verdiend. Het gaat, letterlijk, om simpele aangiften van minder dan 10 codes.

6. Kloppen die vooraf ingevulde formulieren wel?

Volgens de overheidsdienst Financiën stemt liefst 95,1 procent van de betrokken belastingplichtigen in met het voorstel van de fiscus, zonder ook maar één wijziging aan te brengen. Slechts 4,9 procent van hen stuurt een gecorrigeerde of aangevulde versie van het formulier terug naar de belastingdiensten.

7. Wat zijn de meest gemaakte fouten bij de aangifte?

Uit ervaring weet de overheidsdienst Financiën dat er drie soorten fouten zijn die door veel Belgen worden gemaakt.

Zo ‘vergeten’ ze bepaalde inkomsten aan te geven, met als typevoorbeeld buitenlandse inkomsten of onroerende goederen. Ook een onvolledige of incorrecte samenstelling van het gezin of het aantal personen ten laste, is een klassieke fout. Vooral bij nieuw samengestelde gezinnen kan dat mislopen.

Uiteraard zorgt ook de complexe fiscaliteit op woonleningen voor veel fouten in de aangifte.

8. Heeft u echt niets aan te geven?

Het is helemaal geen goed idee om geen aangifte in te dienen en te hopen dat u daardoor ook geen belastingen moet betalen. Wie de eerste deadline in de zomer mist - dat kan een vergetelheid zijn - maar daarna ook geen gehoor geeft aan achtereenvolgens een herinneringsbrief en een aanmaning door de fiscus, mag zich aan een boete verwachten. Die kan oplopen tot 1.250 euro. Nog veel erger: er volgt een belastingverhoging van 10 tot 200 procent op de niet aangegeven inkomsten.

9. Wanneer weet ik hoeveel belastingen ik moet (bij)betalen?

Als de fiscus uw aangifte heeft ontvangen, gaat de administratie die nakijken en berekenen of (en hoeveel) belastingen u nog moet bijbetalen, dan wel of u geld teruggestort krijgt. Het resultaat (officieel het aanslagbiljet geheten) krijgt u via de post toegestuurd, of, als u daarvoor hebt gekozen via het elektronische platform Zoomit.

Tegen eind augustus zijn de eerste afrekeningen klaar, tenminste voor wie Tax-on-web gebruikt. Voor wie zijn aangifte op papier deed, is het wachten tot oktober of november.

10. Waar kan ik terecht voor hulp?

Voor algemene informatie kan u altijd terecht bij de overheidsdienst Financiën (contactcenter 02-572.57.57) en voor meer details en het gebruik van Tax-on-web via www.myminfin.be. Daar kan u bovendien een (anonieme) simulatie laten maken van uw eindafrekening en weet u of u zal moeten bijbetalen of geld teruggestort zal krijgen.

In de maanden mei en juni kan u voor persoonlijke hulp ook terecht in een van de tientallen lokale belastingkantoren, waar speciale zitdagen worden georganiseerd.

Ook De Standaard zal u in de komende weken extra tips en informatie aanbieden over het correct indienen van uw belastingaangifte 2017.

Lees er alles over op www.standaard.be/belastingaangifte