Vanaf vandaag kan u gebruik maken van Tax-on-web om uw aangifteformulier voor de personenbelasting 2017 (inkomsten 2016) digitaal in te dienen. U heeft daarvoor de tijd tot 13 juli. Wie zijn belastingaangifte op papier invult, moet dat doen voor 29 juni, maar slechts een kwart van de Belgen doet dat nog.

Tax-on-web wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten 3,68 miljoen belastingplichtigen er gebruik van om hun aangifte in te dienen. Dat is 74 procent van het totaal en een record. In 2015 waren er dat 3,57 miljoen.

Omgekeerd gaat het aantal Belgen dat zijn belastingaangifte nog op de ouderwetse manier doet, op papier, jaar na jaar omlaag. Vorig jaar waren er dat net iets minder dan 1 miljoen,  tegen 1,07 miljoen in 2015.

Wie niet kan wachten om zijn belastingbrief in te vullen, kan dat nu al doen via Tax-on-web. Wie voor een papieren aangifte kiest, moet wachten tot de bruine envelop met het formulier in de brievenbus valt. Dat zal zijn tussen 2 en 23 mei.

Vooraf ingevuld

Daarnaast zullen 2,2 miljoen belastingbetalers een vereenvoudigde, vooraf ingevulde aangifte in de bus krijgen. Het huiswerk van de fiscus blijkt erg nauwkeurig. In 2016 diende slechts 4,9 procent een nieuwe, bijgewerkte versie in, voor de anderen was het huiswerk van de fiscus correct. 

885 codes

De belastingaangifte van dit jaar (dus over de inkomsten van 2016) telt in totaal 885 in te vullen codes. Dat zijn er liefst 75 meer dan vorig jaar. In 2015 kwamen er al 43 codes bij en vorig jaar ook nog eens 38.

Die aangroei is in de eerste plaats te wijten aan de almaar complexere fiscaliteit op hypotheken (woonleningen). Door de regionalisering van de wetgeving op het woonkrediet zijn er dit jaar in deze rubriek 30 fiscale codes bijgekomen, tot in totaal 161. De regio’s hebben immers ‘eigen accenten’ gelegd in de fiscale aftrek van woonleningen. Zo zijn er in Vlaanderen nieuwe codes bijgekomen voor de ‘geïntegreerde woonbonus’ (voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2016), bovenop de codes die zijn blijven bestaan voor de (oude) ‘gewestelijke woonbonus’. 

Er zijn nog voorbeelden van ‘nieuw bestuur’. De speculatietaks op de meerwaarde bij verkoop van aandelen is goed voor 4 nieuwe codes. Omdat de speculatietaks intussen weer is afgeschaft, zullen ze niet meer opduiken in de volgende belastingbrief. De fiscale vrijstelling op overuren van horecapersoneel levert 16 extra codes op.  

Hulp

Laat u niet afschrikken door het dikke formulier. Bijna de helft van de  belastingplichtigen (47,4 procent in 2016) heeft minder dan 10 codes nodig om zijn belastingen correct in te vullen. Voor de overgrote meerderheid (82 procent) volstaan maximaal 20 codes in. Slechts 4,3 procent van de Belgen heeft meer dan 30 codes nodig.

Wie zijn aangifte digitaal doet, via Tax-on-web, kan bovendien terugvallen op de hulp van de fiscus. Dit jaar zal Financiën 320 codes zelf vooraf invullen in Tax-on-web. Vanaf begin mei zal ook de berekeningsmodule Taxcalc actief zijn, waardoor u meteen kan zien hoeveel u zal moeten bijbetalen aan de fiscus, of hoeveel u teruggestort zal krijgen.

Daarnaast zullen in de maanden mei en juni in de lokale belastingkantoren zitdagen worden gehouden waarop iedereen informatie en hulp kan vragen aan het personeel van de overheidsdienst Financiën.

Dashboard

Volgens minister van financiën Johan Van Overtveldt is de Belgische fiscaliteit 'complex onder de motorkap' maar doet de fiscus er alles aan om de burgers te helpen met 'een overzichtelijk dashboard' via Tax-on-web. Zo helpt een online wizard u bij het invullen van de codes voor woonfiscaliteit. Voor herfinancieringen van woonkrediet is die wizard wel pas eind mei beschikbaar en 'in specifieke gevallen' niet voor de volle 100 procent operationeel.