Moeten kinderen rusthuis van ouders betalen?

CD&V wil dat kinderen de onderhoudsplicht ten opzichte van hun behoeftige ouderen behouden als die naar een rusthuis moeten gaan.

In een wetsvoorstel dat de christendemocraten eind maart indienden in de Kamer, vragen ze dat alle OCMW’s op zijn minst een deel van het geld terugvorderen van de kinderen indien rusthuisbewoners zelf niet genoeg middelen hebben om hun verblijf in een rusthuis te betalen.

Sinds 2004 kan het OCMW in het algemeen afzien van de terugvordering van de steun. Dat impliceert dat sommige OCMW’s wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet.

‘Die discriminatie willen we wegwerken’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dinsdag in De Tijd. ‘Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen.’ Lanjri benadrukt ook dat de meeste kinderen al spontaan bijspringen voor de rusthuisfactuur van hun ouders. ‘Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun’, zegt Lanjri.

Met het voorstel wil CD&V het huidige systeem uniform en sociaal rechtvaardiger maken. Eerst en vooral moeten alle OCMW’s geld terugvorderen, vindt de partij, al mogen ze wel nog individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen. Ook mag er geen discriminatie zijn tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. ‘Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn vandaag juridisch niet onderhoudsplichtig. We pleiten ervoor om samenwonenden die samenwonen ‘alsof ze gehuwd zijn’ te behandelen als ‘gehuwden’‘, aldus de christendemocraten.

De partij pleit daarnaast voor een minder progressieve terugvorderingsschaal, waardoor personen met een laag inkomen toch ook een symbolische bijdrage betalen, maar wel minder bijdragen dan de sterkere schouders. Ook vraagt ze een maximumbijdrage voor de onderhoudsbijdrage, aangezien de huidige schaal geen rekening houdt met het aantal onderhoudsplichtigen.

'Betaalbare facturen'

Fractieleider in Vlaams parlement voor SP.A Joris Vandenbroucke is niet te spreken over het voorstel van CD&V. 'De regering moet er voor zorgen dat de factuur van het rusthuis betaalbaar wordt zodat mensen niet moeten bedelen bij het OCMW of de kinderen', zegt hij in De Ochtend op Radio 1. Vandenbroucke pleit voor meer investeringen in de zorginfrastructuur. 'Er moeten snel maatregelen genomen worden om rusthuizen betaalbaarder te maken', besluit hij.

Tegemoetkomingen

OCMW-voorzitter in Kapellen Valerie Van Peel (N-VA) zegt dat er geen willekeur mag zijn tussen gemeentes. 'Het mag inderdaad niet uitmaken waar je woont of je al dan niet een factuur krijgt van het OCMW. Maar naast de financiële draagkracht van de kinderen, moet je ook naar de billijkheidsredenen kijken', zegt ze in De Ochtend op Radio 1. 'Als kinderen al jaren vervreemd zijn van hun ouders, of zelf niet goed behandeld werden, dan kan je niet bij hun aankloppen', zegt ze. Van Peel pleit ervoor in te zetten op tegemoetkomingen in plaats van op een maximumfactuur voor rusthuizen. 'Bij maximunfacturen zet je rusthuizen niet aan efficiënt te werken. Daarnaast willen we mensen aanmoedigen om zo lang mogelijk thuis te blijven, met de nodige zorg. Als je met maximunfacturen werkt in plaats van tegemoetkomingen moedig je mensen net aan om naar een rusthuis te gaan.'