Leuvense onderzoekers vragen betere spreiding van middelen
Foto: Photo News

371 Leuvense academici in een open brief de toekenning van een basisfinanciering voor onderzoekers. De middelen van het Bijzonder Onderzoekfonds (BOF) die aan de KU Leuven worden toegewezen, zouden meer gespreid moeten worden. Ze lanceren hun oproep naar aanleiding van de rectorverkiezingen aan de KU Leuven.

De open brief staat gepubliceerd in het studentenblad Veto. Bij de verdeling van de middelen van het BOF gebruikt de KU Leuven momenteel een ‘louter competitief model’ waardoor heel wat professoren geen geld krijgen en elementaire onderzoeksactiviteiten, zoals onderhoud van apparatuur of deelname aan conferenties, in het gedrag komen.

‘Het competitief model dient niet afgeschaft te worden noch de BOF-middelen gelijk verdeeld over iedereen. Wel vragen we een voldoende spreiding zodat iedereen die onderzoek doet, daar ook middelen voor krijgt’, aldus de ondertekenaars.

Het huidige competitieve financieringsmodel beloont volgens de academici vaak ‘risicovermijdend onderzoek waarvan het succes gegarandeerd is’. ‘De KU Leuven dient daarentegen het ‘blue sky’-onderzoek te steunen, meer bepaald het waardevol grensverleggend onderzoek dat niet in projecten te vatten is en daardoor vaak erg moeilijk financierbaar is. Een voldoende hoge basisfinanciering zou meer ruimte bieden aan dit onderzoek en ook voor continuïteit zorgen die nu al te vaak ontbreekt en belangrijk is voor het verderzetten van bepaalde onderzoekslijnen die anders stilvallen.’

De academici verwijzen ook naar de resultaten van een onderzoek door het Nederlandse Centraal Planbureau, die hun visie in verband met de ruimere spreiding van onderzoeksmiddelen ondersteunen. ‘Niet geheel verrassend blijkt het immers heel moeilijk om te voorspellen wie de volgende doorbraak zal bewerkstelligen. Onderzoekers die in een zuiver competitief model fondsen verwerven, presteren bovendien niet echt beter dan onderzoekers die het net niet halen’, aldus de academici.

Voorzichtig positief

Beide kandidaat-rectoren Rik Torfs en Luc Sels reageren in Veto elk op hun manier positief op het voorstel. Torfs is het idee van de basisfinanciering genegen want professoren moeten in staat gesteld worden om aan onderzoek te doen. Het is ook niet nodig dat men hiervoor externe projecten indient. ‘Er moet wel nog altijd ruimte blijven voor excellentiefinanciering waarin we een grote traditie hebben opgebouwd’, aldus Torfs.

Sels bestempelt het als ‘een heel knap voorstel en zeer inspirerend in zijn huidige versie’. ‘Ik ben echter iemand die niet graag beloften maakt waarvan ik niet zeker ben dat ik ze kan implementeren. Daarom ben ik in mijn voorstel voor een meer voorzichtige variant gegaan’, aldus Sels.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig