‘Beperk snelheid op Antwerpse ring tot 70 km/u’
Archiefbeeld Foto: Mediahuis

Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien pleit voor de invoering van een maximumsnelheid van 70 km per uur op de Antwerpse ring. Hij roept de overheid ook op om structurele maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. ‘Met een verlaagde maximumsnelheid verlies je niet veel tijd, maar het heeft een enorm positief effect op de luchtkwaliteit’, klinkt het.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet overtuigd. ‘Een snelheidsbeperking van 100 naar 70 km/u op de Antwerpse ring zorgt niet voor een betere doorstroming. Integendeel, op sommige plaatsen nemen de files zelfs licht toe’, liet hij eerder al optekenen.

Weyts baseert zich op een studie over het effect van een snelheidsbeperking tot 70 km/u die Antwerpen in 2012 liet uitvoeren naar aanleiding van het ‘Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring’.

‘Beperk snelheid op Antwerpse ring tot 70 km/u’
‘Politiek voer je niet alleen vanuit het Schoon Verdiep, maar ook op straat tussen de mensen, om te luisteren en goed te weten wat er leeft’, zegt Wouter Van Besien. Foto: rr

‘Hieruit blijkt dat de bestaande knelpunten die de doorstroming beperken, behouden blijven. De files blijven behouden en nemen op sommige plaatsen zelfs licht toe. De reistijd stijgt met ongeveer 5 minuten. Ook het aantal voertuigverliesuren neemt toe met zowat 10 procent voor de ring en de toekomende snelwegen en dit zowel in de ochtend- als avondspits’, aldus de minister.

‘Gezien zo’n maatregel geen positieve impact heeft op de doorstroming valt te verwachten dat ook het effect op de uitstoot van het verkeer beperkt zal zijn. Uit een studie in opdracht van LNE blijkt dat bij een beperkte snelheidsbeperking tot 90 km/u de emissies van het licht verkeer afnemen, maar die van het zwaar verkeer enigszins toenemen. Omdat de lichte voertuigen meer dan 80 procent van de kilometers afleggen nemen de totale emissies af’, aldus Weyts.

Ook naar verkeersveiligheid valt volgens hem geen grote winst te verwachten. Er dreigt ‘s nachts bovendien een verschuiving van het verkeer naar het onderliggende wegennet omdat het in een aantal gevallen dan weer interessanter wordt om doorheen de stad te rijden.

Gezonde lucht

Terwijl Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zondag voor het eerst een marathon afwerkte tijdens de Antwerp 10 Miles & Marathon, is Van Besien begonnen aan een ‘marathon van huisbezoeken’. De actie, die begon in de wijk Deurne-Noord, kadert in het stadsdialoogproject ‘A Plus’, dat als voorloper moet dienen van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

‘Beperk snelheid op Antwerpse ring tot 70 km/u’
Foto: pol de wilde - corelio

Met ‘A Plus’ wil Groen naar eigen zeggen ‘de grootste politieke stadsdialoog ooit’ organiseren om de Antwerpenaar te bevragen en ermee in debat te gaan, met het oog op het samenstellen van een verkiezingsprogramma voor 2018. Sinds september vorig jaar houdt Groen her en der in de stad lezingen en gespreksavonden, trekken Groen-vertegenwoordigers naar andere Europese steden om inspiratie op te doen en nu komen daar dus ook huisbezoeken bij.

‘Politiek voer je niet alleen vanuit het Schoon Verdiep, maar ook op straat tussen de mensen, om te luisteren en goed te weten wat er leeft’, zegt Van Besien. ‘Dat is waar we met onze stadsdialoog ‘A-Plus’ volop op inzetten.’

Het huidige luik van ‘A Plus’ draait voornamelijk rond gezonde lucht. Groen lanceerde daarrond een tijdje geleden een petitie om het stadsbestuur op te roepen zowel structurele maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, als noodmaatregelen te nemen op dagen met veel fijn stof en vervuiling. Van Besien startte daarom zondag zijn huisbezoeken in Deurne-Noord, aangezien die wijk vlak bij de Antwerpse ring ligt en dus vaak te kampen heeft met luchtvervuiling.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig