‘Allerlaatste kans' op komst om niet-vergunde vuurwapens te regulariseren
Foto: VUM

Mensen met niet-vergunde vuurwapens krijgen begin volgend jaar 'een allerlaatste kans' om die aan te geven zonder risico op vervolging. Ze zullen alsnog een vergunning kunnen vragen, hun wapens kunnen afstaan aan de politie, ze verkopen of laten neutraliseren. Dat meldt justitieminister Koen Geens, die van de ministerraad groen licht kreeg voor bijsturingen aan de wapenwet.

'In het verleden werd al een dergelijke regularisatieperiode georganiseerd. Ondanks het succes daarvan, circuleren er naar schatting nog steeds tienduizenden onbekende vuurwapens in ons land', verduidelijkt Geens. Tegelijk zijn er volgens hem vandaag 458.215 wapens legaal in handen van particulieren.

Wapenbezitters krijgen nu een 'allerlaatste kans' om zich in lijn te stellen met de wet. Halsstarrige weigeraars riskeren een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro. Voor de overheid is het immers 'zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van wie een vuurwapen heeft', beklemtoont Geens. 'Zo is het bijvoorbeeld nodig voor de veiligheidsdiensten om bij een huiszoeking te weten of de bewoners een wapen bezitten om hier gepast op te reageren.'

Verboden wapens zullen uiteraard nooit geregulariseerd kunnen worden.

De nieuwe regularisatieperiode gaat gepaard met een hervorming van de wapenwet. Zo wordt de lijst uitgebreid met misdrijven die maken dat iemand nooit nog in aanmerking komt voor een wapenvergunning of een erkenning als wapenhandelaar. Het gaat om bepaalde terroristische misdrijven, maar ook om de gewestelijke verbodsbepalingen rond de import en export van wapens.

Andere misdrijven die op de lijst staan, maar waarvoor slechts een lichte straf werd opgelegd, zullen daarentegen niet meer automatisch tot de onmogelijkheid een vergunning te krijgen (of te behouden) of erkend te worden. De overheid zal wel nog steeds kunnen ingrijpen als een aanvrager een gevaar betekent voor de openbare orde.

Tot slot zal je voortaan aangifte moeten doen bij de overheid wanneer je een vuurwapen leent voor langer dan een maand. Via een koninklijk besluit zal Geens ook de veiligheidsvoorwaarden voor het vervoer van vuurwapens herzien.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig