Verplichtingen voor werkgever én werknemer bij re-integratie van langdurig afwezigen
Foto: Jobat.be
De federale regering heeft recent een akkoord bereikt over de responsabilisering van werkgevers en werknemers voor de re-integratie van langdurig zieken. Het gaat hierbij alleen om langdurig zieken die nog kunnen werken. Mede met input van Attentia zetten we de verwachtingen voor zowel de werkgever als de werknemer op een rijtje.

Werkgevers: aangepast werk en contact

Van de werkgevers wordt verwacht dat ze meewerken aan de herinschakeling van de werknemer en/of aangepast werk voorzien. Zij hoeven niet altijd een re-integratietraject uit te stippelen. De werkgever kan, in overleg met de werknemer, ook zonder traject aangepast werk regelen.

De overheid verwacht voorts van de werkgevers dat zij contact houden met de zieke werknemers. Ze moeten ook redelijke aanpassingen doen aan de werkpost om de herinschakeling van de zieke werknemers mogelijk te maken. Werkgevers (met uitzondering van kmo’s van minder dan 50 personeelsleden) die zonder motivatie onvoldoende inspanningen leveren voor de re-integratie, kunnen een sanctie krijgen van 800 euro per tekortkoming. Werkgevers die wel een inspanning leveren voor aangepast werk, maar vaststellen dat dit onmogelijk te realiseren is en dit motiveren, riskeren niks.

Werknemers: terug aan slag willen

Van de werknemers die langdurig ziek zijn, wordt verwacht dat zij ook inspanningen leveren om terug aan de slag te gaan. Het betreft alleen mensen die nog in staat zijn om een job uit te voeren maar misschien ander, aangepast werk nodig hebben.

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig