ACV-voorzitter Marc Leemans is niet te spreken over de aanhoudende weigering om een meerwaardebelasting in te voeren.

De christelijke vakbond ACV is al lang voortrekker van rechtvaardiger belastingen, en kijkt raar op bij de aanhoudende weigering bij N-VA en Open VLD om over een meerwaardebelasting te spreken. ‘Waarom moeten de meerwaarden, de toegevoegde waarde van aandelen buiten schot blijven?’, zegt voorzitter Marc Leemans. ‘Dat begrijpt toch niemand?’

Omdat de regering de middenklasse wil sparen?

‘85 procent van het vermogen zit gecumuleerd bij tien procent van de bevolking. Die redenering slaat nergens op. Wil men niet belasten omdat er is geïnvesteerd met al belast geld? Maar iedereen vindt het toch normaal dat je belast wordt op je loon en daarna toch nog belasting op de toegevoegde waarde, BTW, betaalt als je consumeert. Blijkbaar mag je alleen niet belast worden op toegevoegde waarde van vermogen.’

Er is wel een opening om te spreken over rechtvaardige belastingen. Daar moet u toch blij mee zijn?

‘Maar intussen zie ik wel dat deze regering het omgekeerde doet van wat ze in het regeerakkoord heeft beloofd. In het regeerakkoord staat dat de regering ging werken aan een rechtvaardige fiscaliteit, de sterkste schouders moesten de zwaarste lasten dragen. Ze doet net het omgekeerde, ze doet aan omgekeerde herverdeling.’

‘Men wil de middenklassen ontzien en de hogere klassen al helemaal niet aanspreken, maar intussen hoor ik van politici dat er nog wel bespaard kan worden in de sociale zekerheid. Intussen is ook de roerende voorheffing verhoogd. Dat treft juist wel de middenklasse. De hogere klassen zal we truken gebruiken om de voorheffing te omzeilen.’

Misschien is er wel iets mogelijk als pasmunt voor een verlaging van de vennootschapsbelasting.

‘Voor ons moet de meerwaardebelasting helemaal niet gekoppeld zijn aan een verlaging van de vennootschapsbelasting. De operatie hoeft ook niet budgettair neutraal te zijn. Laat ons er eerst voor zorgen dat vennootschappen correct hun belastingen betalen.’

‘De mediaan van de vennootschappen betaalt nu welgeteld 0 procent belastingen, niet omdat ze geen winst maken, maar ook omdat ze veel aftrekken en fiscale spitstechnologie inzetten. Als de politiek fiscaal rechtvaardig wil zijn, moet ze daar iets aan doen. Een euro is een euro en moet gelijk belast worden.’

De regering kondigt toch sociale maatregelen aan.

‘Dat sociaal project van deze regering is onevenwichtig, afwezig zelf. De regering doet wel veel beloftes, maar in de praktijk gebeurt er weinig. Zo is er beloofd iets te doen aan de fiscale onrechtvaardigheden. Dokters kunnen hun tweede woning aan de kust vandaag inbrengen in hun vennootschap, dat begrijpt toch niemand meer, en zo zijn er voorbeelden genoeg. Maar helaas, er is nog niets van in huis gekomen.’