VDAB raadt dove doctor beschutte werkplaats aan
Foto: belga
Een drietalige doctor in de wetenschappen is op zoek naar werk. De VDAB raadde haar een beschutte werkplaats aan. Ze is tenslotte doof.

‘Ik wist niet meteen wat te antwoorden’, vertelt Lore*, die anoniem wenst te blijven. De voorbije maanden was ze intensief op zoek naar werk en zo kwam ze in contact met een VDAB-bemiddelaar. ‘Ik ben naar de VDAB gegaan, hoewel ik vermoedde dat ze niet veel voor mij konden doen. Ik heb eigen zoekacties en die werken prima. Nog voor ik aan mijn verhaal kon beginnen, wees de bemiddelaarster mij meteen op mijn doof-zijn. Ze vertelde dat het moeilijk kon worden om aan een job te geraken en stelde voor om stage te doen op een beschutte werkplaats.’

Toen de academica opmerkte dat ze dat geen goed idee vond, verwees de VDAB-bemiddelaarster haar door naar een GTB-dienst, die specifiek mensen met een arbeidshandicap ondersteunt in hun zoektocht naar werk. ‘Daar was de houding beter en zagen ze bovendien meteen in dat ze me niet konden helpen. De eerste VDAB-bemiddelaarster heeft naar mijn gevoel niet grondig nagedacht over mijn capaciteiten maar alleen naar mijn niet-werkende oren gekeken. Ik vraag me nog steeds af of ze mijn cv wel grondig gelezen heeft.’ 

Het verhaal van de jonge academica kreeg weerklank op de blog ‘Pigs can fly’ van een kennis en lotgenote. Haar verhaal kreeg al gauw vleugels én bijval. Ook Frederik* kreeg enkele jaren geleden als dove werkzoekende het advies in een beschutte werkplaats te gaan werken.

Veel vooroordelen

Fevlado, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, deed in 2015 een bevraging bij een honderdtal dove werkzoekenden en werkenden. Hun resultaten waren veelzeggend. ‘Arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB zijn zich onvoldoende bewust van de competenties van dove personen’, zegt Delphine le Maire van Fevlado. ‘We bevroegen ook werknemers van deze diensten, waaronder 27 van de VDAB, en slechts een kleine minderheid heeft kennis over doofheid.’ Gevolg: veel vooroordelen, amper kennis van gebarentaal.

Ondertussen reageerde VDAB op de blog dat ze het antwoord van hun collega eveneens verbazingwekkend vinden en het intern onderzoeken. 

Lore en Frederik zijn fictieve namen. Beiden wilden anoniem blijven.