Waalse regering wil dieren officieel erkennen als ‘levende wezens met gevoelens’
Foto: BELGAIMAGE

De Waalse regering buigt zich donderdag over een voorontwerp van decreet dat dieren een juridisch statuut van levende wezens met gevoelens verleent. De Raad van State zal zich echter moeten uitspreken of het Waalse Gewest zomaar het burgerlijk wetboek kan aanpassen.

In het burgerlijk wetboek worden dieren nog steeds gelijkgesteld met roerende goederen. Een steviger juridisch statuut moet het gerecht meer slagkracht geven om mishandeling en het achterlaten van dieren te bestraffen, en tegelijkertijd het bewustzijn rondom het belang van dierenwelzijn te versterken.

Frankrijk stemde in 2015 al een versterkt statuut voor dieren en nu wil ook Wallonië dat pad bewandelen. Het Waalse Gewest doet dat voorlopig alleen, hoewel minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (CDH) het ontwerp na een eerste lezing zal overmaken aan de andere gewesten. Hij hoopt op een consensus.

Elk gewest heeft het recht om het burgerlijke wetboek aan te passen op zijn grondgebied, voor zover het gaat om gewestelijke bevoegdheden, en dierenwelzijn is er zo één, zo onderstreepte Di Antonio in het Waalse parlement.

De minister erkent wel dat er enige juridische controverse bestaat. Zo zal de regering rekening moeten houden met het advies van de Raad van State. Parlementslid Jean-Pierre Denis (PS) vermoedt alvast dat een aanpassing van het burgerlijke wetboek langs het federale niveau moet passeren. Zijn collega Hélène Ryckmans (Ecolo) verbaast zich erover dat Di Antonio geen voorafgaand overleg met de andere deelstaten is aangegaan.

Maar Di Antonio heeft er vertrouwen in. ‘Het burgerlijk wetboek is niet het exclusieve domein van de federale staat’, meent de minister. Denkt de Raad van State er anders over, dan zal de tekst omgevormd worden tot een resolutie aan het adres van de federale regering.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig