Vakbonden beginnen opwarming tegen hervorming vennootschapsbelasting
Foto: Bart Dewaele

Voor de vakbonden is er geen enkele reden om de invoering van een meerwaardebelasting te koppelen aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. In de regering Michel is de verdeeldheid groot over de aanpak van beide belastingdossiers.

De vakbonden zijn aan het warmlopen voor de strijd tegen de hervorming van de vennootschapsbelasting. De kopstukken van ACV, ABVV en ACLVB betwijfelen sterk of zo’n hervorming gaat helpen om meer jobs te creëren. Dat maakten ze duidelijk tijdens een gezamenlijke persbriefing.

De bonden gaan er nu al van uit dat het een heruitgave wordt van de verlaging van de loonlasten (de taxshift). Wat neerkomt op ‘schandalig weinig’ bijkomende jobs in de bedrijven aan het opleveren (goed 40.000 tegen 2020) maar wel veel grotere winsten voor de aandeelhouders.

De hervorming van de vennootschapsbelasting is al geruime tijd een hete aardappel voor de regering Michel. De regeringspartijen zitten voorlopig niet op dezelfde golflengte. De N-VA wil de vennootschapsbelasting vereenvoudigen. CD&V wil daarover enkel praten als ook de deur wordt opengezet voor een meerwaardebelasting op aandelen.

De drie grote vakbonden hebben het alvast niet begrepen op de hervorming van de vennootschapsbelasting. De regering Michel zou volgens hen eerst en vooral ‘de lekken in het vergiet van de vennootschapsbelasting dichten’. Om redenen van ‘elementaire fiscale rechtvaardigheid’. Dat een aanzienlijke groep bedrijven in ons land erin slaagt om ‘nul procent’ vennootschapsbelasting gaat het petje van de bonden te boven. De bonden waarschuwen er ook voor dat een hervorming van de vennootschapsbelasting na de taxshift ‘opnieuw een groot gat in de begroting zal slaan’.

Voor het vakbondsfront wordt aanpak van de vennootschapsbelasting hoedanook een lakmoesproef. Om in te schatten of de regering Michel halfweg haar legislatuur ‘een koerswending maakt en meer het accent legt op sociale en fiscale rechtvaardigheid’. Ofwel haar weg vervolgt als ‘als een regering van averechtse herverdeling en asociaal beleid’.

De kopstukken van de drie bonden maakten er ten slotte geen geheim van dat de sociale vrede afhangt van de manier waarop de regering het dossier van de vennootschapsbelasting aanpakt. ‘Het is niet omdat er terug akkoorden worden gesloten tussen vakbonden en werkgevers, dat de regering ervan moet uitgaan dat daardoor de sociale vrede is verzekerd’, waarschuwde de Waalse vakbondstopman Marc Goblet.

Niet dat de vakbonden al concrete acties plannen. De komende weken staan in het tekenen van het sensibiliseren van de achterban in de bedrijven, luidde het. Het ABVV is wel zinnens om op 19 mei zijn vakbondsmilitanten bijeen te roepen in Brussel.

.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig