Gezinsbond waarschuwt voor ‘absurditeit’ bij afkopen studiejaren
Themabeeld Foto: Photo News

De Gezinsbond raadt gezinnen af om hun studiejaren al af te kopen voor de pensioenberekening. De regering maakt dat vanaf 1 juni mogelijk voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De Gezinsbond waarschuwt echter voor ‘een kronkel in onze fiscale wetgeving waardoor zo’n regularisatie voor heel wat mensen negatief dreigt uit te vallen’, zegt de organisatie.

De Gezinsbond is niet de eerste om vraagtekens bij het systeem te zetten. Ook bij de oppositie en zelfs binnen de meerderheid zijn vragen gerezen. De Nationale Pensioencommissie onder leiding van Frank Vandenbroucke had voorgesteld om het mechanisme te schrappen. De regering zette toch door, maar harmoniseerde de regeling voor de stelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine beloofde ‘een besparing die de vergrijzingskost zal helpen afremmen’.

Manu Keirse van de Gezinsbond waarschuwt echter dat de regularisatie voor heel wat mensen negatief dreigt uit te vallen. ‘Ze krijgen dan wel een hoger bruto pensioen, maar zullen netto maar evenveel of zelfs minder overhouden’, zegt Keirse. ‘De overheid moet eerst die absurditeit wegwerken’ vooraleer ze mensen oproept om hun studiejaren te regulariseren, vindt hij. Als je pensioen zich in de fiscale ‘gevarenzone’ tussen 15.518,54 euro en 17.027,20 euro bevindt, belast de huidige regelgeving volgens de Gezinsbond elke euro extra pensioen volledig weg. ‘In dat geval is de afkoopsom voor je studiejaren dus weggegooid geld.’

Volgens de Gezinsbond bevinden ruim 322.000 mensen zich in die situatie. ‘Het gaat vooral om vrouwen, omdat zij vaker deeltijds werken of een onvolledige loopbaan hebben. Door een fout in de huidige rekenformule van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen, zouden sommigen onder hen zelfs een lager netto pensioen overhouden wanneer ze hun studiejaren regulariseren. Twee keer verlies dus. De overheid draait die mensen een rad voor de ogen door hen aan te sporen om langer te werken of om hun studiejaren te regulariseren.’

De Gezinsbond presenteert minister van Financiën Johan Van Overtveldt een eigen alternatief voorstel. ‘Met onze alternatieve formule zouden het regulariseren van studiejaren, het langer werken en de indexeringen effectief voor iedereen lonen. Zowel bruto als netto. We rekenen erop dat we deze oplossing snel mogen komen verdedigen bij de bevoegde ministers van Financiën en Pensioenen’, besluit Keirse.