‘Vlaamse 15-jarigen hebben minder last van faalangst’
Foto: Photo News

Vlaamse jongeren van 15 jaar ervaren minder faalangst bij hun schoolwerk en bij het maken van toetsen dan hun leeftijdsgenoten uit andere de Oeso-landen. Dat blijkt uit bijkomende analyses op de data van het Pisa-onderzoek 2015, meldt de UGent.

De resultaten weerspiegelen de antwoorden van de 540.000 leerlingen die wereldwijd aan het Pisa 2015-onderzoek deelnamen, onder wie 5.675 leerlingen uit 175 Vlaamse scholen, zo blijkt ook uit een mededeling van de Oeso.

‘Veel leerlingen geven aan dat ze faalangst ervaren bij hun schoolwerk en bij toetsen’, zegt prof. Martin Valcke van de Vakgroep Onderwijskunde van UGent. ‘In de Oeso-landen maakt bijvoorbeeld gemiddeld 60 procent van de 15-jarigen zich zorgen dat de testen voor hen te moeilijk zullen zijn, is 66 procent gestresseerd over mogelijke slechte schoolresultaten en geeft 55 procent aan zeer angstig te zijn voor een test; zelfs wanneer ze goed zijn voorbereid.’

In Vlaanderen liggen die percentages significant lager. ‘De helft van de Vlaamse leerlingen (50 procent) maakt zich zorgen over te moeilijke testen, 60 procent zegt stress te hebben voor mogelijke slechte punten en 35 procent van de 15-jarigen zegt zeer angstig te zijn voor toetsen. Dit zijn nog steeds aanzienlijke percentages, maar ze liggen toch gevoelig lager dan de internationale cijfers’, aldus prof. Valcke.

De pestproblematiek is een ander pijnpunt: het Vlaamse gemiddelde (17,7 procent) sluit aan bij het gemiddelde van de Oeso-landen (18,7 procent) van jongeren die aangeven dat ze minstens een paar keer per maand onder één of meerdere vormen gepest worden. Drie procent van de leerlingen zegt met fysiek geweld, de meest extreme vorm van pesten, geconfronteerd te zijn, voor alle Oeso-landen is dat gemiddeld 4 procent.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig