Kinderopvang moet kinderen meer uitdagen
Samen eten in de kinderopvang: een goed moment om met de kinderen te praten en alles te benoemen. Foto: liv

Baby’s en peuters voelen zich doorgaans goed in de kinderopvang. Ook de ouders zijn tevreden. Toch is er nog werk aan de winkel, zo blijkt uit een nieuwe kwaliteitsdoorlichting van Kind en Gezin.

Het welbevinden van kinderen in de opvang is goed tot zeer goed. De bengels worden bij de onthaalouder of in de crèche ook emotioneel goed tot zeer goed ondersteund: ze krijgen op tijd en stond een knuffel en worden getroost als ze huilen. De meeste ouders zijn tevreden.

Dat alles blijkt uit een doorlichting van 200 crèches (groepsopvang) en 200 onthaalgezinnen (gezinsopvang) met het nieuwe meetinstrument MeMoQ, dat Kind en Gezin vandaag heeft voorgesteld.

Er is ruim drie jaar aan gewerkt. Uitgangspunt van de meting is de beleving van het kind zelf.

Toch is er ook nog ruimte voor verbetering: want de 400 opvangplekken scoren minder goed op het vlak van educatieve ondersteuning. Daar halen ze - gemiddeld - een onvoldoende. ‘De kinderopvang laat nogal wat kansen liggen om kinderen te versterken en te stimuleren, vooral tijdens zorgmomenten’, zeggen Ferre Laevers (KU Leuven) en Michel Vandenbroeck (U Gent), die aan het hoofd stonden van de groep die MeMoQ ontwikkeld heeft.

‘Soms gaan de begeleiders zozeer op in de organisatie van die zorg, dat ze over de hoofden van de kinderen bezig zijn. Er wordt dan tijdens het verluieren of tijdens de maaltijd niet of nauwelijks met de kinderen gepraat. Terwijl het ook anders kan. We zagen opvanginitiatieven die kinderen wél betrekken bij het dekken van de tafel en die alles benoemen wat er op tafel komt. Dat zijn belangrijke leermomenten, die je eigenlijk niet verloren mag laten gaan.’

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin, erkent dat er nog een weg is af te leggen. ‘Dit verdient ook een maatschappelijk debat: de sector is lang ondergewaardeerd geweest. Hoeveel willen we erin investeren?’

Er is overigens geen verschil in kwaliteit gemeten tussen onthaalouders en crèches, wat ingaat tegen de gangbare gedachte dat het bij een onthaalouder ‘gezelliger’ zou zijn en dat een crèche educatief beter zou zijn. In beide groepen zijn uitblinkers aangetroffen - een op de tien - die op alle genoemde punten excellent scoren.

Nog opvallend: ouders hanteren geheel andere criteria om kinderopvang te beoordelen, bijvoorbeeld of het ‘klikt’ met de verantwoordelijke. Er is geen rechtstreeks verband met de resultaten van MeMoQ. Het kan met andere woorden klikken met de verantwoordelijke, terwijl de geboden opvang toch niet uitmunt - en omgekeerd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig