Leif Hoste krijgt gelijk en moet monsterboete niet betalen: wat is bloedpaspoort nog waard?
Foto: pol de wilde - corelio

Leif Hoste kan opgelucht ademhalen. De ex-wielrenner kreeg op de rechtbank van Gent gelijk voor het niet betalen van een monsterboete aan de UCI, die hij kreeg in 2013 omdat zijn biologisch bloedpaspoort afwijkende waarden zou hebben vertoond. De rechtbank in Gent oordeelde nu dat hard bewijs ontbreekt. De UCI kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Hoste, die eind 2012 een punt achter zijn carrière zette wegens rugproblemen, heeft dopinggebruik altijd ontkend. De inmiddels 39-jarige West-Vlaming testte ook nooit positief. Hoste kreeg in 2013 echter een monsterboete van 150.000 euro opgelegd omdat zijn biologisch bloedpaspoort afwijkende waarden zou hebben vertoond, wat dan weer kan wijzen op mogelijk dopinggebruik. De Internationale Wielerunie had aanvankelijk 300.000 euro geëist, waarna de Belgische wielerbond dat bedrag halveerde.

Hoste kon voor deze boete en de daarbij horende twee jaar schorsing in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne. Maar dat zou een zeer dure zaak zijn geworden, die hij niet zag zitten. Begin 2014 aanvaardde hij dan ook de boete maar... betaalde die nooit. Die wanbetaling was ook de reden voor de dagvaardiging voor de rechtbank van Gent.

Hoste wilde niet betalen omdat hij geen B-staal heeft kunnen afleveren en een afwijkende waarde op het bloedpaspoort niet voldoende zou zijn voor een formele straf. De rechtbank volgde die redenering. “De rechtbank in Gent baseerde zich op Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om Hoste vrij te spreken”, meldt Het Laatste Nieuws. “Dat artikel bepaalt dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en iemand veroordelen op basis van afwijkende bloedwaarden strookt duidelijk niet met die regels.” kortom, een afwijkend bloedpaspoort geen direct bewijs is voor dopinggebruik.

“De zaak heeft aan mij geknaagd”

In een reactie aan Belga klinkt Hoste opgelucht en tevreden. “Ik kan enkel maar zeggen dat ik uiterst blij ben dat er nu eindelijk een uitspraak is gekomen. De zaak is al jarenlang aan de gang. In eerste instantie werd zelfs 300.000 euro geëist maar dat werd teruggebracht tot 150.000 euro. De zaak heeft aan mij geknaagd temeer ik onschuldig was. Dat is nu bevestigd door de rechtbank in Gent.”

Wat is het bloedpaspoort nog waard?

De zaak kan een gevaarlijk precedent vormen. Het bloedpaspoort werd immers ingevoerd om renners die nooit werden betrapt op doping toch aan de kant te zetten door afwijkende waarden, die zouden (kunnen) wijzen op dopinggebruik. Door deze uitspraak verliest dat bloedpaspoort uiteraard alle waarde...

De UCI kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

“We zullen de zaak nu laten betekenen en daarna overmaken aan de mensen van de UCI. Dat kan toch nog zo’n twee maanden in beslag nemen”, verduidelijkt advocaat Kristof Desaedeleer. “Daarna kan de UCI alsnog reageren maar we gaan ervan uit dat de hele affaire wel definitief van de baan is. Er waren immers te weinig bewijzen om van mijn cliënt 150.000 euro te vorderen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Leif Hoste krijgt gelijk en moet monsterboete niet betalen: wat is bloedpaspoort nog waard?
Leif Hoste met zijn advocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer. Foto: pol de wilde - corelio