Gezocht: Nederlandstaligen voor Brusselse bedrijven
Foto: Jobat.be
Het lukt Brusselse bedrijven steeds moeilijker om Nederlandstalige profielen aan te trekken, ondanks de internationale omgeving en hogere verloningen dan in de rest van België. Mobiliteitsproblemen maken de hoofdstad stilaan onaantrekkelijk als werkomgeving. Wij spraken met twee Brusselse IT-bedrijven, die zoeken naar oplossingen.

Megabyte heeft kantoren in Brussel, Louvain-la-Neuve en Antwerpen en beheert informatica en IT-infrastructuur voor ondernemingen. “Voor onze Brusselse vestiging zoeken we momenteel een aantal Nederlandstalige profielen”, vertelt Francis Locquet, applications services director bij Megabyte.

Het gaat hierbij onder meer om medewerkers voor de helpdesk, een consultant en een ontwikkelaar/technicus in Microsoft-technologie. “Idealiter kunnen we voor deze profielen tweetalige medewerkers vinden, maar in de praktijk is dat niet evident. Van Nederlandstalige medewerkers verwachten we een basiskennis lezen en begrijpen van de Franse taal, anders zijn ze toch moeilijker inzetbaar. Bij de aanwerving worden ze geïnterviewd door Nederlandstaligen zodat de affiniteit met de kandidaat goed zit.”

Megabyte bespeelt diverse kanalen bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers zoals jobsites en doet ook een beroep op headhunters. “We hebben in het verleden contacten gehad met Nederlandstalige scholen. Dat werkt wel, maar het vergt heel wat inspanningen.”

Werk in eigen regio

Volgens Francis Locquet zijn er diverse redenen waarom het moeilijk is om Nederlandstalige profielen aan te werven. “In de eerste plaats speelt de afstand een rol. Files en lange reistijden zijn steeds vaker een struikelblok. We spelen hierop in door een grote mate van flexibiliteit. Veel medewerkers maken een afspraak in de voormiddag zodat ze nadien niet in de avondspits verzeild geraken.”

Daarnaast speelt volgens hem ook de gunstige economische conjunctuur in Vlaanderen een rol. “Nederlandstalige profielen hebben genoeg werkopportuniteiten in de eigen regio. We zouden graag het aantal Nederlandstalige medewerkers opkrikken naar onze klanten toe, voornamelijk in de publieke sector waar taal een gevoelige kwestie is. We verliezen niet echt klanten, maar zijn wel iets minder agressief op de Nederlandstalige markt.”

Flexibele werkuren

Een gelijkaardig verhaal klinkt bij IT-bedrijf Efficy uit Evere, dat zich specialiseert in software en diensten voor klantrelatiebeheer en servicemanagement. “We tellen momenteel circa 100 medewerkers van wie er 50 actief zijn in de Brusselse vestiging, 40 procent daarvan is Nederlandstalig”, vertelt Cédric Pierrard, CEO van Efficy. “Dit jaar zijn we op zoek naar een vijftiental Nederlandstalige profielen. Wij zoeken via headhunters, ICT-jobsites, de VDAB enzovoort. Wij bieden medewerkers flexibele werkroosters aan waarvan thuiswerken deel uitmaakt.”

Gentse vestiging

Dit jaar opent Efficy nog een vestiging in Gent. “Hiermee kunnen we de rekrutering vergemakkelijken en staan we dichter bij Vlaamse klanten. Wij willen immers de taal van de klant spreken. Gent is voor ons een ideale plaats, zeker voor ICT-profielen”, stelt Pierrard. “Dit jaar willen we starten met vijf medewerkers, om later door te groeien tot een twintigtal medewerkers.”

Het gebrek aan mobiliteit blijkt, volgens hem, de belangrijkste hinderpaal om medewerkers uit Vlaanderen aan te trekken. “Mensen hebben geen zin meer om anderhalf uur in de file te staan. Brussel mag dan door sommigen ervaren worden als een voornamelijk Franstalige stad, volgens ons is dit toch niet echt relevant”, besluit Pierrard.

Bedrijven nemen zelf het voortouw

“Dat er een probleem is met de aanwerving van Nederlandstalige profielen in Brussel, kunnen wij niet ontkennen. Het is wel nodig om dit in een breder perspectief te kaderen”, stelt Jan De Brabanter, secretaris-generaal van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI.

“In de eerste plaats is er op de Brusselse arbeidsmarkt sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Met circa 750.000 arbeidsplaatsen zijn er numeriek gezien genoeg arbeidsplaatsen voor Brusselaars, de helft hiervan wordt ingevuld door pendelaars. De gevraagde competenties en opleidingen zijn immers niet genoeg aanwezig bij de Brusselse werkzoekenden”, aldus De Brabanter.

Naast de hoge tewerkstellingsgraad is er, volgens hem, een werkloosheidsniveau van bijna 18 procent. Bij de jongerendoelgroep bedraagt de werkloosheidsgraad meer dan 25 procent en in sommige wijken zelfs 50 procent. “Circa 100.000 mensen in Brussel vinden geen werk. De talenkennis van werkzoekenden is vaak veel te gering.”

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig