Trump eist herziening visaprogramma voor gekwalificeerde buitenlanders
Foto: AFP

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een decreet ondertekend in het kader van zijn ‘Buy American, Hire American’-belofte. Hij vraagt onder meer een herziening van de visa voor buitenlandse hooggekwalificeerde werknemers die in de VS willen werken.

In het decreet vraagt Trump een herziening van het ‘Buy American, Hire American’-beleid (koop Amerikaans, neem Amerikaanse werknemers aan, red.) bij de overheid. Zo zal er strenger op worden toegezien dat de overheid kiest voor Amerikaanse producten voor haar aankopen. ‘Amerikaans kopen is voor de Trump-administratie de grootste prioriteit als het gaat om het uitgeven van belastinggeld’, aldus een functionaris aan CNN.

Trump eist daarenboven een herziening van het H-1B-visumprogramma, dat geschoolde werknemers uit andere landen toelaat in de Verenigde Staten. Vooral technologiebedrijven maken gebruik van het programma. ‘We geloven dat jobs in de eerste plaats aan Amerikaanse werknemers moeten worden aangeboden’, aldus Trump in een fabriek in Wisconsin, waar hij zijn decreet ondertekende. De president wijst erop dat het programma door sommigen misbruikt wordt om buitenlandse krachten aan te nemen voor minder geld, en wil dat misbruik een halt toeroepen.

Trump eist herziening visaprogramma voor gekwalificeerde buitenlanders
Foto: REUTERS

Loterij

Het decreet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de H-1B-visa ‘worden uitgereikt aan de meest gekwalificeerde of bestbetaalde kandidaten’, aldus een verantwoordelijke van het Witte Huis nog. ‘Vandaag worden de visa via een loterij toegekend, wat de hoogstgekwalificeerde werknemers vaak uit de boot doet vallen, en de lonen naar beneden haalt’, legt hij uit.

Sinds 1995 organiseren de VS een loterij voor de toekenning van hun visa, waarbij kandidaten lukraak worden uitgekozen. Er zijn jaarlijks 65.000 H-1B-visa te verdelen, en nog eens 20.000 visa speciaal voor mensen met een masterdiploma. Volgens de website van de Amerikaanse immigratiediensten waren er voor 2017-2018 199.000 aanvragen, wat een aanzienlijke daling is tegenover vorig jaar, toen er 236.000 kandidaten waren.

Trump kondigde al tijdens zijn campagne aan dat hij het immigratiesysteem van de VS zou aanpassen, en maakte toen al melding van de H1-B-visa. Tot nu toe had hij echter enkel gefocust op de illegale immigratie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig