Tragere vrienden doen je sneller lopen
Foto: katrijn van giel

Als vrienden verder en harder lopen dan gewoon­lijk, bent u geneigd ook een tandje bij te steken. Zeker wanneer tragere vrienden hun niveau opkrikken.

Is gedrag besmettelijk? Het is een vraag die steeds meer aandacht krijgt. We gedragen ons collectief ongezond – we eten ons dik en we zitten te vaak stil – maar misschien kunnen we ook samen weer fitter worden. Onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) maken met een grootschalige data-analyse duidelijk dat alvast lopen aanstekelijk werkt onder vrienden.

Hun werk staat deze week in het vakblad Nature Communi­cations. Ze combineerden de loop­gegevens en de sociale netwerken van ongeveer 1,1 miljoen mensen van over de hele wereld, samen goed voor een gelopen afstand van 350 miljoen kilometer in een periode van vijf jaar. Niemand werd ondervraagd (want mensen zijn niet betrouwbaar wanneer ze over zichzelf rapporteren); de gebruikte gegevens waren afkomstig van apparaatjes die gelopen afstand, duur, snelheid en verbrande calorieën meten en automatisch delen op een sociaal netwerk.

Als een vriend vandaag verder en harder loopt dan gewoonlijk, dan vergroot de kans dat u vandaag ook wat meer uw best doet. Morgen is de invloed van die vriend kleiner, en overmorgen nog kleiner. Concreet: voor elke kilometer extra van uw vriend, loopt u op dezelfde dag 300 meter verder dan normaal. Versnelt uw vriend met 10 meter extra per minuut, dan doet u er zelf drie meter per minuut bij. Dit zijn slechts gemiddelden, maar ze geven een idee van de grootteorde van beïnvloeding.

We laten ons het meest motiveren door zowel vrienden die een beetje beter zijn als door vrienden die een beetje slechter zijn. De invloed bij grotere niveauverschillen is kleiner. De ietwat slechtere lopers zijn het meest aanstekelijk. Of hoe we ons plots competitief gedragen wanneer onze superioriteit bedreigd wordt.

Vrouwen kijken naar vrouwen

Een variant op het thema: regelmatige lopers laten zich veel meer beïnvloeden door vrienden die slechts af en toe lopen dan omgekeerd.

Over competitie gesproken: mannen worden beïnvloed door zowel lopende vrienden als vriendinnen. Vrouwen daarentegen laten zich alleen leiden door vrouwen. Ook die bevindingen leunen aan bij bekende theorieën: mannen willen bij iedereen indruk maken, vrouwen sporten vooral voor zichzelf.