Torfs wil nog 4 jaar rector blijven
Foto: Jimmy Kets

In zijn verkiezingsprogramma ‘Met hart en ziel’ vraagt aftredend rector Rik Torfs een nieuw mandaat ‘om verder de weg te mogen bewandelen die we vier jaar geleden samen zijn ingeslagen'. Torfs en Luc Sels zijn kandidaat om vanaf 1 augustus 2017 voor de komende vier jaar rector te worden van de Leuvense alma mater. Op 9 mei vindt de eerste stemronde plaats.

'De weg die we vier jaar lang bewandelden is er een die respect, vertrouwen en op consensus gebaseerd bestuur verbindt met prachtige resultaten in rankings, steeds stijgend prestige in het buitenland en een continue groei van Leuven Research and Development', aldus Torfs, die gelooft dat 'vertrouwen beter is dan controle, het gesprek sterker dan de hearing, de concrete ontmoeting geloofwaardiger dan het naamloze plan'.

Als rector wil hij 'totaal beschikbaar' zijn. 'Ieder lid van de universiteit kan een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, suggesties of kritiek. Dat lukt, indien nodig, altijd binnen de week, mogelijk wel heel vroeg in de ochtend.'

In zijn programma blikt Torfs tevreden terug op de realisaties gedurende de voorbije vier jaar. Politiek werden volgens hem successen geboekt, zoals de vervanging van het oude visitatiesysteem door de instellingsreview waarbij universiteiten voortaan zelf instaan voor de controle op de kwaliteit van het onderwijs. De aanvragen voor onderzoeksprojecten werden grondig administratief vereenvoudigd en voor jonge professoren werd een gedegen startfinanciering ingevoerd.

De ‘community building’ ging er ook op vooruit. Zo was bijvoorbeeld de band tussen de universiteit en het ziekenhuis nog nooit zo hecht, luidt het. De contacten met andere universiteiten evolueerden ook uitstekend. Zo werd met de UGent voor het eerst samen een doctoraat uitgereikt (aan de Duitse bondskanselier Merkel).

Er is evenwel nog veel werk aan de winkel. 'Wat de administratieve overlast betreft voor het zelfstandig academisch personeel vonden we de voorbije vier jaar middelen tot vereenvoudiging. We blijven echter inspanningen doen', aldus Torfs. Alhoewel er ook vooruitgang geboekt werd inzake de genderbalans van het professorenkorps, blijft ook dit een prioriteit.

Omdat de instroom van studenten met een migratieachtergrond achterblijft zijn er ook hier extra inspanningen nodig. Wat de integratie van de externe campussen betreft, pleit Torfs 'voor een veel strategischer bepaling hoe deze ingeschakeld kunnen worden in een beleid van sterke complementariteit'. Inspanningen op vlak van duurzaamheid bij het beheer van bestaande gebouwen en nieuwbouw zullen worden versterkt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig