Mogelijk asbestschandaal in Limburg
Op deze dienstweg tussen de skipiste en het plein van K. Peer SV is asbest gevonden. Het bouwpuin is volgens de oppositie afkomstig van het opgeruimde stort Hoppenest. Foto: HBVL

Er is asbest gevonden op een akker in Peer, vlak bij sportcomplex Snow Valley en bij voetbalclub K. Peer SV. Daarover bericht Het Belang Van Limburg dinsdag. De oppositie wil het ‘milieuschandaal’ dringend bespreken.

De aanwezigheid van asbest blijkt uit staalnames door gemeenteraadsleden van oppositiepartij Appel. Volgens hen is het asbest afkomstig van de Hoppenest stortplaats, en zou de eigenaar - H. De Coster Grondwerken - de grond aangeboden hebben aan boeren in de regio. ‘Bij die hele opruiming van het stort werd de regelgeving met de voeten getreden’, klinkt het bij de oppositie, die het ‘milieuschandaal’ snel op de gemeenteraad wil bespreken.

‘Uit onze berekeningen blijkt dat er ongeveer 70.000 kubieke meter grond is opgeruimd. Wij vragen ons af waar die enorme hoeveelheid grond is terechtgekomen’, zeggen oppositieleden Ria Plasschaert, Guido Maes en Robert Bomans. ‘Staalnames die we zelf hebben gedaan, tonen aan dat er verhoogde waarden aan zware metalen en PAK’s aangetroffen worden. Bovendien blijken zowel het puin als de gezeefde grond asbest te bevatten. De grond bevat een hoeveelheid asbest die 9 keer hoger ligt dan de waarde die verder onderzoek noodzakelijk maakt. Dit onderzoek moet aantonen of er al dan niet een gevaar kan zijn voor de volksgezondheid.’

Buurtbewoners en boeren hebben aan de oppositieleden bevestigd dat de grond van Hoppenest vorig jaar gebruikt werd om verschillende akkers op te hogen en om taluds aan te leggen. Maar waarom zouden boeren grond aannemen waarvan ze de afkomst niet kennen? ‘De meeste landbouwers gingen er van uit dat het om gezeefde teelaarde ging. En ze hebben de gratis grond gebruikt om de akkers die gevoelig zijn voor wateroverlast op te hogen.’

Verantwoordelijk?

Als het effectief om een grootschalige asbestverontreiniging op de Noord-Limburgse akkers zou gaan, is het nog niet duidelijk wie er voor een mogelijke sanering moet opdraaien. De eigenaar van de grond is normaal de saneringsplichtige. ‘De landbouwers staan met de rug tegen de muur. Ze hebben zich laten vangen door de grond aan te nemen’, klinkt het bij oppositiepartij Appel.

Henri De Coster, zaakvoerder van het gelijknamige grondwerkbedrijf, ontkent intussen in alle toonaarden dat hij vervuilde grond van het Hoppenest heeft afgevoerd naar akkers in Peer en omliggende gemeenten. ‘We hebben de grond op het terrein gezeefd en genivelleerd. Bijna alle grond ligt nu nog op Hoppenest zelf. Af en toe is er wel een boer gekomen met de vraag of hij wat grond mocht gebruiken, maar we hebben het zelf niet verspreid over de akkers. Het bouwpuin hebben we naar onze breekinstallatie gebracht en vervolgens gebruikt om verhardingswegen aan te leggen, onder andere aan de skipiste, dat klopt.’ Volgens De Coster is dit het zoveelste hoofdstuk om zijn bedrijf in een slecht daglicht te stellen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig