De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen heeft kritiek op de voorstellen van de regering voor de opslag van kernafval. Dat meldt Le Soir dinsdag op basis van een brief aan de bevoegde ministers Kris Peeters en Marie-Christine Marghem.

De ministers willen een procedure in drie stappen voor het beheer op lange termijn van het meest radioactieve afval (categorie B en C): een principebeslissing voor de opslag onder de grond, een geologische studie van de Belgische lagen die in aanmerking komen voor de opslag van het kernafval, en het zoeken naar gemeenten die aan de criteria beantwoorden voor de opslag van het afval.

In een brief van 15 maart verzet het Niras zich uitdrukkelijk tegen deze voorstellen. Door de keuze voor de ondergrondse opslag te laten volgen door een puur technische keuze over de geschikte grondlagen stevent men volgens de instelling waarschijnlijk af op een blokkering. Niras-baas Jean-Paul Minon dringt ook aan op ‘de dringende noodzaak om een nationaal beleid’, ter zake vast te leggen.

Voor het Niras kiest men best voor een omgekeerde volgorde: kies eerst ‘geïnformeerde en gewillige gemeenten’ en onderzoek dan of het kernafval er opgeslagen kan worden. De instelling wijst er ook op dat het materieel onmogelijk is om de volledige Belgische ondergrond te onderzoeken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig