De gemeente Kruishoutem heeft een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd, dat Peter Goossens eindelijk toelaat om zijn driesterrenrestaurant uit te breiden. Dat lag moeilijk, omdat het Hof van Cleve is gevestigd in agrarisch waardevol gebied.

Driesterrenrestaurant Hof van Cleve in de Riemegemstraat ligt in agrarisch waardevol gebied. Tot einde de jaren zestig was het pand een boerderijtje. Toen eigenaar Henri Cleve in 1969 stierf, richtte dokter Luc Goeminne er het restaurant Hof van Cleve in. Vooraleer Peter Goossens er in 1987 zijn intrek nam, hadden er al twee andere chefs aan het fornuis gestaan.

De gemeenteraad van Kruishoutem heeft nu beslist om het zonevreemde karakter via een ruimtelijk uitvoeringsplan te regulariseren, op maat van Goossens wordt gefluisterd, want voor de twee andere zonevreemde horecazaken in de gemeente laat de vergunningstoestand geen regularisatie toe.

‘Omdat de bestemmingswijziging van boerderij naar restaurant dateert van voor de inwerkingtreding van de gewestplannen in de jaren zeventig, is een regularisatie voor Hof van Cleve mogelijk’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Vergunningsbeleid (CD&V) Bernard della Faille d’Huysse. ‘De regularisatie maakt toekomstige uitbreiding mogelijk, wat ook de bedoeling is. Het Hof van Cleve beoogt onder andere een ruimere keuken.’

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Het plan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen.