Raad van State annuleert rondzendbrief over boetes witte kassa
Foto: Photo News

De Raad van State heeft een maand geleden een rondzendbrief vernietigd die door de fiscale administratie was goedgekeurd en die haar ambtenaren toelaat fiscale boetes op te leggen aan horecazaken die geen witte kassa hebben. Dat meldt de federatie Horeca Brussel dinsdag.

De rondzendbrief dateert van eind november 2014 en laat toe dat de administratie sinds 1 januari 2016 boetes oplegt aan horecazaken die nog geen witte kassa hebben geïnstalleerd. Die kassa werd ingevoerd om zwartwerk in de sector tegen te gaan.

In zijn arrest stelt de Raad van State dat het niet aan de administratie is de rol van de regering op zich te nemen en reglementaire maatregelen in haar plaats te nemen. ‘Het zou immers veel te eenvoudig zijn een ambtenaar zonder wettelijke machtiging een daad van reglementaire aard te laten stellen’ terwijl die daad voorwerp zou moeten zijn van een koninklijk of ministerieel besluit, en dus a priori zou moeten voorgelegd zijn aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, luidt het.

De federatie roept de regering op de boetes die intussen werden opgelegd, te schrappen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig