camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

ook dat nog

Pesticiden spuiten? Eerst buren verwittigen

De Vlaamse overheid wil dat landbouwers die hun percelen met pesticiden bespuiten, vooraf hun buren waarschuwen zodat die hun voorzorgen kunnen nemen. Zo staat het in het Nationaal actieplan ter reductie van pesticiden (NAPAN). ‘Omwonenden zouden het op prijs stellen van tevoren te weten wanneer bespuitingen plaatsvinden, zodat ze hun buitenactiviteiten daarop kunnen afstemmen’, zegt de Vlaamse overheid, die een proefproject aankondigt om te bepalen welk waarschuwingssysteem geschikt is. De Boerenbond en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, verzetten zich tegen de ‘onhaalbare’ verplichting. ‘Er gebeurt al veel om te vermijden dat pesticiden afdrijven. Het is ook moeilijk het tijdstip van bespuiting aan te kondigen, vermits bespuiten pas gebeurt als de weersomstandigheden goed zijn.’ (wer)

De podcasts van De Standaard