Antwerpen wil geld afnemen van agressieve bedelaars
Foto: Marc Herremans - Corelio

De stad Antwerpen wil harder optreden tegen agressieve bedelaars. De politie moet de inkomsten van die bedelaars in beslag kunnen nemen. Op die manier wil de stad een halt toeroepen aan de criminele organisaties die achter de bedelaars zitten, zo zegt burgemeester Bart De Wever. 'Dit lijkt mij eerder een maatregel van politici die op zoek zijn naar manieren om de toeristische aantrekkingskracht van hun stad te verhogen', zegt Stef Adriaenssens, socioloog bij de KU Leuven op Radio 1.

De stad Antwerpen viseert heel specifiek mensen die 'agressief en aanklampend bedelen'. 'Dat zijn mensen die aan kruispunten staan, die vaak kinderen op de arm dragen of die mensen met een handicap inzetten om geld af te troggelen. Iedereen kent die beelden wel', reageert hij aan VRT.

Volgens De Wever zijn er in Antwerpen kartels van georganiseerde misdaad aan het werk. 'Dit heeft niets te maken met bedelarij, maar met mensenhandel', aldus De Wever.

In de nieuwe politiecodex wordt nu ingeschreven dat het geld van ‘aanklampende’ bedelaars in beslag zal worden genomen. 'Als niemand het geld achteraf komt opeisen, zal het verbeurd worden verklaard en zal het aan het OCMW worden geschonken', zegt De Wever.

Gewone daklozen die in al zittend bedelen worden niet geviseerd. Bedelen an sich is immers niet strafbaar.

'Kwetsbare mensen worden weer geviseerd'

Antwerpen wil geld afnemen van agressieve bedelaars
Stef Adriaenssens Foto: JHS

Toch stelt Stef Adriaenssens, socioloog aan de KU Leuven, zich vragen bij de nieuwe maatregel. 'Het lijkt er toch een beetje op dat de slachtoffers opnieuw het slachtoffer worden van het beleid', zegt hij op Radio 1. Hij stelt dat als het stadsbestuur meent dat er criminele organisaties aan het werk, je eerder de daders moet aanpakken in plaats van de slachtoffers.

'Verhalen over criminele organisaties die bedelaars aan het werk zetten zijn al erg oud, maar dit komt maar in uiterst zeldzame gevallen voor', beweert de socioloog. Adriaenssens benadrukt dat bedelarij niet strafbaar is en dat er nu al juridische maatregelen bestaan om misbruiken aan te pakken.

De socioloog ziet in de maatregel van de stad Antwerpen ander motieven. 'Politici lijken op zoek naar manieren om de toeristische aantrekkingskracht te verhogen', meent Adriaenssens. 'Dat gebeurt op kap van kwetsbare mensen die zich geen advocaat kunnen veroorloven. Nu zie je al dat agenten op een ongeoorloofde manier optreden tegen bedelaars.'

De socioloog vraagt zich ook of wanneer kan gesproken worden van gewoon bedelen en wanneer van agressief bedelen. 'Volgens mij zal er snel een gebrek aan bewijslast opduiken.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig