Negen op de tien speeltuinen in ons land zijn veilig. Dat blijkt uit een grootschalige controle van de overheidsdienst Economie. In de onveilige speeltuinen stonden bijvoorbeeld toestellen waar kinderen gekneld in kunnen raken of speeltuigen met een te harde ondergrond. Maar dat is na de controle bijna overal aangepakt.

De FOD Economie bekeek in het hele land 751 speeltuinen/ 80 daarvan waren niet in orde, dat is één op de tien. Vier zaken doken het vaakst op bij de controle: 1) Speeltuigen met een risico om gekneld in te raken, 2) speeltuigen zonder zachte ondergrond, 3) speeltuinen waar geen risicoanalyse van is gemaakt en 4) speeltuinen die geen regelmatig nazicht hebben gekregen.

Zeventig van de tachtig speeltuinen die bij de controle onveilig werden bevonden, zijn intussen helemaal in orde met de regels.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig