Gevaarlijke schimmel tast dossiers Tongerse rechtbank aan
De aspergillus-schimmel. Foto: blg

In het Tongerse gerechtsgebouw zijn twee burelen niet langer zonder beschermkledij toegankelijk omdat de dossiers door een schimmel zijn aangetast.

De schimmel heeft zich verspreid naar het gerechtsgebouw vanuit de kelders van de vroegere Tongerse jeugdrechtbank aan de Predikherenstraat. In dat 19de-eeuwse pand bevinden zich nog altijd dossiers van de jeugdrechtbank. ‘Die dossiers hebben we bij de verhuizing naar het Vrijthof eind 2013 achtergelaten omdat ze mogelijk schimmels bevatten’, zegt Nicolas Jadoul, afdelingsvoorzitter Tongeren in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. ‘We hebben het ministerie van Justitie toen ook verwittigd dat die kelders zeer vochtig zijn.’

Het probleem is dat die dossiers niet allemaal in de kelder konden blijven. Als er zich in familiezaken nieuwe ontwikkelingen voordeden, moesten de oude kaften naar het nieuwe gerechtsgebouw aan het Vrijthof worden verhuisd. ‘Een medewerkster ging daarom geregeld naar de kelder van het gebouw in de Predikherenstraat. Tot september vorig jaar, toen werd ze ziek, wellicht door haar bezoeken aan de kelders’, zegt Jadoul.

De overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Waso) werd ingelicht over de mogelijke schimmelinfectie en legde meteen een verbod op om de kelders te betreden.

In twee lokalen van de griffie is een te hoge concentratie schimmels gemeten. ‘Het gaat om de aspergillus versicolor, een huis-, tuin- en keukenschimmel die je ook in de vrije natuur vindt. Maar omdat de concentratie zo hoog is heeft het Waso bevolen om alle dossiers die mogelijk besmet zijn in de twee lokalen te verzamelen en die daarna af te sluiten. Wie er binnen wil, moet beschermkledij dragen’, zegt Jadoul.

Zittingen in het gedrang

Intussen werd een tweede personeelslid ziek. ‘Niet alleen is de luchtkwaliteit in sommige lokalen schadelijk, ook komt onze werking in het gedrang. Op 18 april starten de zittingen opnieuw, maar die besmette kaften zitten tussen de dossiers die op de zitting moeten worden neergelegd. Het kan toch niet dat wij ouders moeten vertellen dat wij geen maatregelen kunnen uitspreken omdat de dossiers van hun kinderen ontoegankelijk zijn door schimmel?’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig