‘Door de aanwezigheid van keurders lijkt alles oké’
Foto: Photo News
De beroepsvereniging van dierenartsen in de voedselketen trekt aan de alarmbel. Meldingen in het Tieltse slachthuis bleven lang zonder gevolg.

Het slachthuis in Tielt opende gisteren weer de deuren. Om vier uur ’s ochtends kwamen de eerste vrachtwagens met dieren toe. Jos Van Thielen, docent dier en welzijn aan Thomas More en de  KU Leuven, hield een oogje in het zeil.

In de nabije toekomst zal Van Thielen bijscholing geven aan groepjes van zes à zeven werknemers die met levende dieren omgaan. 
Op sociale media vroegen mensen zich een hele dag af waar het actieplan bleef, nadat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) woensdagavond op Twitter had gezegd dat hij het plan openbaar zou maken (zie inzet). In de late namiddag was het zover.

Fiches zonder gevolg
De publieke opinie is nog altijd tegen. Ook de beroepsvereniging van dierenartsen in de voedselketen laat voor het eerst in deze zaak van zich horen. Die dierenartsen met opdracht (DMO) zijn –  voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) – in de slachthuizen aanwezig met een dubbele taak: waken over de voedselveiligheid en toekijken of de wetgeving van dierenwelzijn wordt nageleefd. 

‘Onze keurders, zoals ze in de volksmond worden genoemd, vormen een sluier om de wantoestanden te verbergen’, zegt Muls. ‘Door hun aanwezigheid lijkt alles oké. Het is nu nog maar eens bewezen dat ze hun opdracht niet naar behoren hebben kunnen uitvoeren.’
Muls kaart ook het agressieve karakter aan van de machocultuur in de slachthuizen. ‘Onze DMO’s worden zowel verbaal als fysiek aangevallen. Dat gebeurt vooral als Bulgaren en Roemenen op de slachtvloer werken. Zij kennen dikwijls onze taal niet en dan is het moeilijk uit te leggen waarom iets niet door de beugel kan.’

‘Larie en apekool’, zegt Thomas De Roover De Brauwer, ceo van het slachthuis in Tielt. ‘Wij hebben nog nooit officiële klachten ontvangen van de keurders. Bovendien leiden wij onze werknemers grondig op. Ook de vele werknemers die een interimcontract hebben of hier via een onderaannemer werken. Als zij de taal niet kennen, geven we hen feedback via  goed-fout-foto’s.’
Twee pv’s
Ook in het goedgekeurde actieplan schrijft het exportslachthuis dat de keurders nooit melding maakten van eventuele inbreuken. Nochtans staat in het arrest dat de Raad van State maandag bekendmaakte dat exportslachthuis Tielt N.V. al twee processen-verbaal kreeg voor overtredingen tegen het dierenwelzijn. 

Alle DMO’s brengen immers verslag uit aan een ambtenaar van het FAVV. Die stelt een verslag op dat wordt doorgestuurd naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Zij kunnen door die verslagen extra controles uitvoeren. Zo’n verslag was bijvoorbeeld de basis voor het proces-verbaal van 6 juni 2016, waarna het slachthuis een boete moest betalen.
De FAVV deed hier dus meer dan behoorlijk haar werk. ‘Maar dat is niet altijd zo’, waarschuwt Muls. ‘Wie te lang op een pijnpunt wees in een slachthuis, werd overgeplaatst of kreeg geen opdrachten meer van het agentschap.’
Philippe Houdart, woordvoerder van het FAVV, wijst er nog eens op dat dierenwelzijn een bevoegdheid is van minister Weyts. ‘Dat onze dierenartsen roteren tussen verschillende controleposten, kan ik wel bevestigen’, zegt Houdart. ‘Elke klacht die wij ontvangen, wordt grondig behandeld. Deze aantijgingen van de dierenartsenkoepel zijn alleszins nieuw voor ons.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig