‘Misschien beter met zitpenningen gewerkt’
Foto: Photo News

De vergoedingen voor de leden van de sectorcomités werden gezien als een forfaitair bedrag voor alle activiteiten binnen de Publifingroep. Dat verklaarden verschillende Publifin-bestuurders, die ook lid waren van een sectorcomité, donderdag in de onderzoekscommissie Publifin van het Waals Parlement. In totaal waren zes bestuurders uitgenodigd.

Zowel André Stein (MR) als Raphaël Amieva Acebo (cdH), Maxime Bourlet (MR), Marie-Noëlle Mottard (MR) en Vinciane Pirmolin (cdH) waren ervan overtuigd dat de vergoeding van zo’n 800 euro netto per maand ook het werk dekte in de raad van bestuur van Publifin en andere activiteiten in de groep. Voor Eric Vanbrabant (PS) ging het om een erfenis uit het verleden. ‘Achteraf bekeken, was het beter geweest om met zitpenningen te werken, maar we hebben dit overgeërfd en ik heb met niet de vraag gesteld of de vergoedingen in verhouding stonden met het geleverde werk’.

Mottard vond dat de vergoeding ‘niet gestolen was’ gezien het vele werk ze voor de groep deed. Ze verklaarde dat ze de voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Publifin, Georges Pire en André Gilles gewaarschuwd had over het gebrek aan activiteit binnen de sectorcomités. Pire en Gilles hadden tijdens hun hoorzitting verklaard dat ze niet op de hoogte gesteld waren.

Verschillende bestuurders gaven toe dat ze de richtlijnen van hun partij volgden en niet wilden of durfden te protesteren tegen die praktijken die hen niet gepast leken. Raphaël Amieva zei geen voorstander geweest te zijn van de overname van L’Avenir. ‘We waren met handen en voeten gebonden aan de beslissing van de n.v. (Nethys, de operationele poot van Publifin). Als we ons hadden verzet, zou dat tot schadevergoedingen geleid hebben. (Provinciaal cdH-voorzitter) Dominique Drion liet me verstaan dat het de keuze van de partij was’.

Ze erkenden ook dat ze bestuurder machteloos stonden tegen management, dat hen niet alle gevraagde informatie ter beschikking stelde.

Bourlet Vanbrabant en Pirmolin gaven toe dat ze binnen de raad van bestuur proactiever en waakzamer hadden kunnen zijn met betrekking tot de sectorcomités.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig