Staatsveiligheid: ‘Homans trekt conclusies die wij nooit hebben getrokken’
Foto: Tom Palmaers

De staatsveiligheid ontkent dat zij een rapport over de werking van de Fatih-moskee in Beringen bezorgde aan minister Liesbeth Homans. ‘In onze nota wordt een genuanceerde analyse gemaakt van de algemene activiteiten van Diyanet in België. De Beringse moskee werd niet geanalyseerd.’ Homas blijft bij haar standpunt.

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) start de procedure voor het intrekken van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen, de op een na grootste moskee van ons land. Uit stukken van de Staatsveiligheid zou blijken dat er ‘in Beringen praktijken zijn gebeurd die strijdig zijn met de voorwaarden die gelden voor erkende moskeeën in Vlaanderen’, aldus Homans.

Maar volgens de staatsveiligheid ‘geven elementen van haar rapport aanleiding tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken’. ‘Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, red.) heeft de staatsveiligheid op maandag 3 april een nota opgemaakt in reactie op persartikelen over Turkse imams, die zouden zijn ‘ingezet als politieke spionnen’, klinkt het in een persbericht. ‘Daarin wordt een genuanceerde analyse gemaakt van de algemene activiteiten van Diyanet in België, waarbij er ondanks pogingen tot beïnvloeding, tot nu toe geen bewijzen gevonden werden voor clandestiene inmenging of spionageactiviteiten.’

‘De Beringse Fatih Camii-moskee, waarvan naar verluidt de procedure voor het intrekken van de erkenning zou worden opgestart, wordt in de nota niet geanalyseerd. Hij komt er enkel zijdelings in aan bod en wel om de rol van haar voormalige imam te contextualiseren, precies omdat zijn naam ook in de pers was opgedoken.’

Homans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) blijft bij haar standpunt. Als de Staatsveiligheid zegt dat elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken, moet de dienst het rapport maar openbaar maken. 'Ik kan dat niet', reageerde ze donderdagavond in Terzake op Canvas.Homans stelde dat ze uit het uitgebreid rapport van de Staatsveiligheid dingen haalt die haaks staan op de erkenningscriteria die Vlaanderen hanteert. De Fatih-moskee in Beringen wordt wel degelijk in het rapport genoemd, benadrukte ze.De N-VA-minister wees er ook op dat de erkenning van moskeeën haar exclusieve bevoegdheid is. De staatsveiligheid of de federale overheid is ter zake niet bevoegd.Liesbeth Homans kondigde nog aan dat ze de Staatsveiligheid ook om rapporten over de andere Diyanet-moskeeën heeft gevraagd. Ze zei te beseffen dat deze Diyanet-moskeeën dankzij de subsidies uit Turkije kunnen blijven functioneren, ook zonder Vlaamse of provinciale middelen. Maar het intrekken van de erkenning van de moskee in Beringen is volgens haar een belangrijk signaal dat het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen, het polariseren en het importeren van buitenlandse conflicten - wat haaks staat op integratie - niet kan.

OndervragenSp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans dat hij vrijdagvoormiddag de commissie Bestuurszaken bijeenroept om minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) te kunnen ondervragen over het dossier van de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. 'De minister en de staatsveiligheid spreken elkaar volledig tegen. Dat mag niet blijven duren', zegt hij.'Ik zou u willen vragen om morgenvoormiddag de commissie Bestuurszaken bijeen te roepen zodat wij de minister kunnen ondervragen over deze aangelegenheid. Om absolute duidelijkheid te krijgen hierover, moeten wij ook kennis kunnen nemen van het rapport van de staatsveiligheid waarnaar de minister verwijst in de krant en op Terzake. Ik stel voor dat we dit rapport kunnen lezen en bespreken met de minister, desnoods achter gesloten deuren met toepassing van de onze reglementaire vertrouwelijkheidsbepalingen', aldus de sp.a-fractieleider.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in