300 extra leerkrachten voor leerlingen met beperking
Foto: An Nelissen

Er komt extra geld voor het M-decreet. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voorziet vanaf 1 september elk jaar 15,2 miljoen euro extra, schrijven De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Tijd. Zo’n driehonderd nieuwe leraren zullen vooral leerlingen met gedragsstoornissen en kleuters met het syndroom van Down moeten helpen. De onderwijskoepels reageren gematigd positief.

Samen met de automatische verhoging van de budgetten door het stijgende aantal leerlingen zal het budget voor het M-decreet volgend schooljaar stijgen tot 107 miljoen euro. Dat is 30 procent meer dan dit schooljaar.

‘Twee groepen kinderen kregen tot nu geen ondersteuning: leerlingen met vrij zware gedragsproblemen en kleuters met het syndroom van Down. ‘Daar komt verandering in’, zegt Crevits.

Het geld wordt ondergebracht in regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin werken scholen onderling samen, maar overleggen ze ook met ouders, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het buitengewoon onderwijs. Zo zal worden gekeken waar de noden hoog zijn.

Crevits wil die regionale netwerken op 1 september invoeren. Ze vraagt dat de scholen er eind juni al werk van maken.

Onderwijskoepels

De onderwijskoepels reageren gematigd positief. 'Het is moeilijk om nu te zeggen of dit voldoende is, maar het zal zeker een verschil maken', zegt Raymonda Verdyck van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 'De invoering op 1 september 2017 is wel heel kort dag. Het is nu belangrijk dat we snel duidelijkheid krijgen over hoe deze middelen worden aangewend en hoe de regionale ondersteuningsnetwerken zullen worden uitgebouwd.'

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat de beloofde middelen beschikbaar zijn gemaakt. Maar scholen en CLB's moeten eerst een uitgebreid traject doorlopen vooraleer deze leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning, klinkt het. Voor andere leerlingen, die wel specifieke zorgbehoeften hebben, maar dit traject niet doorlopen, blijven de scholen op zichzelf aangewezen.

Er blijven volgens het vrije schoolnet nog een aantal vragen: 'Hoe verhoudt de gelijkwaardigheid van de buitengewone en gewone scholen zich tot de regierol die volgend schooljaar aan de buitengewone scholen wordt toebedeeld? Hoe ziet de personeelssamenstelling van de ondersteuningsnetwerken eruit? En wat is de rol van de begeleiders competentieontwikkeling?'

Patriek Delbaere van de Onderwijskoepel van Steden en Geeemten noemt de extra middelen een goede zaak, maar hij is onder meer bezrog over de GON-begeleidingstrajecten die nu lopen. 'Zullen die voortgezet kunnen worden of niet? Het zal hoedanook spurten worden om alles tegen 1 september te organiseren.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig