Belgische belastingen minst groen van Europa
Ivan Van de Cloot Foto: bdw
Nergens in Europa is het aandeel van milieubelastingen kleiner dan in België. Nochtans is taks op vervuiling economisch veel verstandiger dan op arbeid.

Milieubelastingen zijn in België goed voor 4,7 procent van de fiscale en parafiscale ontvangsten. Het laagste cijfer van Europa, maakte de Europese statistische dienst Eurostat gisteren bekend. Het gemiddelde voor de eurozone is 6,0 procent, voor de hele Europese Unie ligt het nog iets hoger.

De koplopers qua groene fiscaliteit liggen in het zuiden: Kroatië, Slovenië en Griekenland halen meer dan 10 procent van hun inkomsten uit milieubelastingen. In West-Europa zijn Nederland en Denemarken de landen met de hoogste score: respectievelijk 9,0 en 8,6 procent. Bijna het dubbele van België dus. 

Itinera-econoom Ivan Van de Cloot is voorstander van een vergroening van het fiscale stelsel. In de Eurostat-cijfers ziet hij een bevestiging van zijn visie. ‘België heeft een heel hoge belastingdruk. Zowel arbeid, kapitaal als vastgoed worden zwaar belast. Milieubelastingen zijn de grote uitzondering. Terwijl volgens de economische theorie  milieuheffingen juist een heel efficiënte vorm van belasting zijn, omdat je er de vervuiling mee afremt. Een vergroening van het belastingstelsel is gewoon beter voor het functioneren van de economie.’ 

Als gekeken wordt naar het aandeel van milieubelastingen in de totale economie (het bruto binnenlands product), is België niet de allerslechtste leerling. Dat komt doordat de algemene belastingdruk in ons land erg hoog is, wat compenserend werkt. Volgens de bbp-maatstaf komt België op de zevende plaats, nog altijd ruim onder het EU-gemiddelde. Het grootste deel van de milieuheffingen in ons land betreft belastingen op transport en energie. Rechtstreekse heffingen op vervuiling brengen relatief weinig op. (rmg)
Blz 20 berichtgeving.