Schauvliege wil dit jaar voor 1 miljoen euro grond kopen om te bebossen
Foto: Photo News

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) zal ook dit jaar gronden aankopen om te bebossen met geld uit het boscompensatiefonds. Ze voorziet daarvoor 1 miljoen euro. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopkosten en maximaal 2,5 euro per vierkante meter.

Wie een vergunning krijgt om te ontbossen, moet dat verlies aan groen ook compenseren. Dat kan door zelf elders te gaan bebossen, of door te storten in het boscompensatiefonds. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat dan vervolgens met dat geld aan de slag.

Voorstellen zijn tot 1 september welkom bij het agentschap. Stadsrandbossen, speelbossen en lokale bosuitbreidingen krijgen voorrang, net als projecten in ‘speciale beschermingszones’, projecten met het oog op meer toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel en projecten die kunnen bijdragen tot de bescherming van bepaalde dier- of plantensoorten.

Schauvliege en haar administratie kijken in eerste instantie naar steden, gemeenten en provincies om voorstellen te doen, net als onder meer naar OCMW’s en kerkfabrieken. Maar in tweede lijn kunnen ook individuele burgers, bedrijven en vzw’s projecten aandragen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig